Energia wiązania - strona 18

Biochemia - materiały

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Biochemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3290

uniwersalnym związkiem tego rodzaju jest ATP. Dodatkowym czynnikiem warunkującym wysoką energię wiązania...

Własności termiczne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

potencjału i co za tym idzie energii wiązania jest temperatura topnienia. Rozszerzalność cieplna – skutki 34...

Enzymologia - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marzanna Paździoch-Czochra
 • Enzymologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1365

kilokalorii wywołując efekt energetyczny, energię wiązania ES wielkości kilku do kilkunastu kilokalorii; część...

Wybrane problemy ekologii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

ono energię setki tysięcy razy przewyższającą energię wiązań chemicz­nych w poszczególnych napromienianych...

Wykład - układ-otoczenie

 • Politechnika Śląska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

wszystkich rodzajów energii w układzie. - energia jądrowa, elektronowa, energia wiązań chemicznych, - energia ruchu...

Zagadnienia do egzaminu w pigułce

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 595

przy tym elektron, którego energia wiązania w atomie, cząsteczce lub sieci krystalicznej jest znacznie niższa...

Ładunki elektryczne

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1624

wiązania elektronu przewodnictwa z metalu jest porównywalna z energią fotonu promieniowania nadfioletowego...