Energia oddziaływania

Teoria Wielkiego Wybuchu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. dr Adam Jacek Świeżyński
  • Kosmologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

(przestrzeń, czas, materia, energia, oddziaływania, itd.). Teoria ta opiera się na obserwacjach wskazujących...

Wiązania jonowe i kowalencyjne

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

gdzie Ui – całkowita energia i-tego jonu, Uij – energia oddziaływania między i-tym i j-tym jonem. Energia...

Chemia fizyczna - pytania na egzamin

  • Politechnika Śląska
  • dr Stanisław Marczak
  • Chemia Fizyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1449

diamagnetyzmu omówić. Dlaczego polaryzowalność jest wielkością tensorową? Coś o rzędach wielkości energii...

Fizyka statyczna-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Biofizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

wszystkich cząstek (energia wewnętrzna), drugi to suma energii oddziaływań pomiędzy cząsteczkami układu. U - energia...