Chemia fizyczna - pytania na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia fizyczna - pytania na egzamin - strona 1 Chemia fizyczna - pytania na egzamin - strona 2

Fragment notatki:

PYTANIA NA EGZAMIN Z FIZYCZNEJ B dr MARCZAK
Co to są parametry krytyczne?
Które z uniwersalnych oddziaływań międzycząsteczkowych maj? najwyższą energię i jak to jest związane z temperaturą?
Jak przenikalność dielektryczna zależy od częstotliwości pola?
Polaryzowalność, tensor polaryzowalności.
Zależność potencjału Lenarda -Jonsa, opisać.
Udowodnić, że współczynnik ściśliwości izotermicznej nie zależy od temperatury.
Co to jest temperatura Boyla?
Efekt Cottona-Moutona.
Wykres napięcia ścinającego od gradientu prędkości dla cieczy newtonowskich i nie newtonowskich.
Polaryzowalność jako wielkość tensorowa.
Ferromagnetyki.
Podział cieczy i wykresy zależności naprężenia od prędkości ścinania.
Histereza namagnesowania.
Anizotropia polaryzowalności.
Czas relaksacji, te wykresy.
Efekt Keera.
Coś o rozpraszaniu Raylego i Ramana.
Energia wiązania wodorowego.
Elipsoida współczynnika załamania czy jakoś tak, ale chodziło o zjawisko Kerra i Cottona.
Pętla histerezy.
Zdefiniować czas relaksacji.
Co to są parametry krytyczne gazu.
Które spośród oddziaływań uniwersalnych maja największą energę i jak ta energia zależy?
Wyjaśnić, dlaczego względną przenikalność elektryczna dielektryka (stała dielektryczna) zależy od częstotliwości pola elektrycznego.
Równanie van der Walsa i cos tam omówić.
Wpływ budowy ciał, że są paramagnetykami coś takiego - chodziło o to tylko ze maja niesparowane elektrony
Oddziaływania.
Ciecze nienewtonowskie - opisać te jakieś reostabilne i reologiczne (to jest końcówka wykładu plus do tego zapytał o spreżystolepkość).
Kiedy Er = n do kwadratu?
Jakiego rzędu są wymiary cząsteczek wody i metanu?
Efekty Kooperacyjne - przykladem jest wiązanie wodorowe.
Efekt Keera.
Różnica miedzy rozpraszaniem Rayleya i Ramana.
Równanie stanu gazu doskonałego, opis molekularny.
Jakiego rzędu są energie wiązań wodorowych odp. KJ/mol, a wielkość cząsteczek rzędu Angsztremow=10^-10m.
Zasada stanów odpowiadających sobie.
Co to jest ferromagnetyzm?
Ciecze Newtonowskie.
Wzór Debay'a -dla jakich subst., Warunki stosowania tego wzoru.
Narysować izotermę P(V) dla gazu doskonałego i dla gazu rzeczywistego, gdzie drugi współczynnik Wiriału jest nierówny 0, a pozostale =0
Teorie diamagnetyzmu omówić.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz