Element znaczony - strona 3

Treści kształcenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Bronisław Siemieniecki
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1596

elementy: - znaczenie danego przedmiotu w kształceniu ogólnym; - zakres materiału do opanowania; - związek...

Logika-opracowane zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Dorota Maria Kiebzak-Mandera
 • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1512

się z elementu znaczącego oraz elementu znaczonego; Forma znaku nie ma znaczenia; ważna jest treść...

Uniwersalia językowe-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Kazimierz Cybulski
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3521

elementy znaczące, nie składające się już z żadnych innych elementów znaczących. W każdej wypowiedzi...

Strukturalizm praski - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

poetyckie mają charakter wewnątrz językowy i wynikają z organizacji elementów znaczących. Utwór literacki...

Wykład - Zarządzanie procesami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Krystyna Serafin
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1001

. Te rozwiązania muszą uwzględniać pewne elementy: znaczenie klienta w działalności, w życiu codziennym i rozwoju...

Nauki o Komikowaniu - notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1687

) porządkujących pewien zbiór znaków, który każdemu wyraźnie wyodrębnionemu elementowi znaczącemu (różniącemu...

Komunikacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1897

, Ferdinanda de Sausseure'a znak powstaje ze związku dwóch elementów: znaczącego i znaczonego. Element znaczący...

Czym jest komunikowanie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1015

syntagm jest konwencja. Konwencja- zasady dzięki którym poszczególne elementy znaczące wiążą...