Elegia - strona 9

Wykłady z przedmiotu

 • Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie
 • dr Magdalena Cybulska
 • Filozofia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3185

moralno-mądrościowym, które przyniosły mu sławę mędrca.napisał ok. 600 elegii oraz pismo o prawach...

Poezja polska okresu XX-lecia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071

Gatunki tradycyjne w tym zakresie poeci DMW sięgają do różnych wzorców, choć na ogół trad. - oda, elegia...

Poezja polska okresu XX-lecia 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Gatunki tradycyjne w tym zakresie poeci DMW sięgają do różnych wzorców, choć na ogół trad. - oda, elegia...

Julian Przyboś

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1099

uobecnia się w postaci skandowanych haseł : „Wyżej! Prędzej!”. Elegia opowiada o krzywdach szarego...

Poetyka

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2562

opracowane zagadnienia ZESTAW 1 A. B. A. Informacja stematyzowana a informacja implikowana. Systemy wersyfikacyjne w układzie historycznym i typologicznym. Informacja stematyzowana a informacja implikowana  Zawarta w tekście informacja o mówiących postaciach jest dwojakiego rodzaju: a) informacja ...

Historia literatury polskiej - oświecenie i romantyzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1603

OŚWIECENIE WCZESNE OŚWIECENIE (OKOŁO 1730 - 1764) LITERATURA STANISŁAWOWSKA WOBEC SARMATYZMU I OŚWIECENIA (1765 - 1787) ROKOKO. SENTYMENTALIZM. OŚRODEK PUŁAWSKI LITERATURA SEJMU WIELKIEGO, ANTYTARGOWICKA I POWSTANIA KOŚCIUSZKOWSKIEGO (1787 - 1795) ŚWIT NOWYCH NADZIEI - PARADOKSY „ZŁOTEJ WOLNOŚCI”...