Elastyczność popytu i podaży zadania - strona 36

Nieruchomość, rynek w nieruchomości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Harańczyk
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1890

informacji o rynku) mała elastyczność podaży i popytu wymaga fachowej obsługi lokalny charakter rynku...

Zadania z makroekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2331

teraz równowagę ? Zadanie 13. Wykres ilustruje gospodarkę, w której funkcję popytu globalnego ilustruje prosta AK...

Monopol - omówienie - Siła monopolisty

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Edyta Małgorzata Ropuszyńska-Surma
 • Struktury rynku i ich regulacje
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

, bo mogli kupić więcej i taniej) 3. Wskaźniki: 1- wskaźnik cenowej elastyczności popytu 2- wskaźnik...

Polityka pieniężna pojęcie i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1855

polityka ustrojowa) Polityka pieniężna w wąskim ujęciu to kombinacja celów i środków, której zadaniem...

Mikroekonomia zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Katarzyna Nagel
 • Mikroekonomia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4172

podaży nad popytem / różnica pomiędzy ilością wyprodukowaną a ilością zapotrzebowaniu/ cena...

Wykład - Makroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Magdalena Kozłowska
 • Makroekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1274

państwa w podziale dochodu narodowego. Często nie podaż pieniądza determinuje popyt, ale odwrotnie...