Wykład - Makroekonomia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Makroekonomia  - strona 1 Wykład - Makroekonomia  - strona 2 Wykład - Makroekonomia  - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Magdalena Kozłowska
Wykład 1
Makroekonomia - związki między podmiotami w gospodarce jako całości
Obszary zainteresowań:
Wzrost gospodarczy (wskaźniki, koniunktura)
Inflacja
Bezrobocie
Polityka gospodarcza
Systemy gospodarcze
Kierowane (Kuba, Korea Pół.) Samoregulujące się (wolny rynek)
-bezpośrednia ingerencja państwa -regulują niezależne wskaźniki gospodarcze
-środki finansowe “nisko” zgromadzone
W praktyce dzisiaj - systemy mieszane z aktywną rolą państwa ograniczoną głównie do przeciw działania - rynek głównie
System gospodarczy:
Sfera realna - zasoby materialne kraju
Sfera regulacyjna - składniki niematerialne produkcji, podziału i konsumpcji (sfery - Jonasz Kornai)
Działalność materialna i niematerialna - inwestycje, oszczędności, konsumpcja, proces wytworzenia, wielkość i struktura zatrudnienia
Systemy tworzy się po to aby zwiększać GNP, ich funkcjonowanie zależny od polityków należących do różnych szkół.
Szkoła klasyczna (XVIII-XIX w.):
Gospodarka sama dochodzi do równowagi (w długim okresie czasu ceny i płace są bardzo elastyczne). Produkcja w długim okresie czasu znajdzie się na etapie potencjalnym. Jeśli jest bezrobocie - spadek płac - obniżenie kosztów - większe zatrudnienie - spadek cen - większy popyt - równowaga.
Istnieje tylko bezrobocie naturalne - rynek pracy w stanie równowagi.
Rząd nie powinien ingerować w gospodarkę - jest tylko “stróżem nocnym”.
Brak uwagi dla zjawisk mikroekonomicznych
Szkoła neoklasyczna (1871-1936):
Uwaga poświęcona mikroekonomii.
Teoria równowag cząstkowych.
Analiza konkurencji doskonałej i niedoskonałej
`29-'33 - Wielki kryzys - monopole i ich dyktando cenowe, szybki rozwój spółek, zmiana warunków konkurencji, płace i ceny mniej elastyczne - wolne reakcje popytu, długie utrzymywanie się bezrobocia.
Brak ingerencji państwa w gospodarkę.
Szkoła Keynes'a (`36-'70) dziś - post- i neokensizm:
Inna ocena makroekonomii - narzędzia oddziaływania.
Rozważa tylko czas krótki - odrzuca elastyczność cen i płac, permanentny stan równowagi, nie konkurencyjna gospodarka, bezrobocie rzeczywiste, za mały popyt.
Produkcja jest określana przez globalny popyt, który ma charakter autonomiczny (niezależny od dochodu).
W gospodarce występują efekty mnożnikowe - odpowiedź na łączny popyt - produkcja zależy wyłącznie od popytu.


(…)

…, nie konkurencyjna gospodarka, bezrobocie rzeczywiste, za mały popyt.
Produkcja jest określana przez globalny popyt, który ma charakter autonomiczny (niezależny od dochodu).
W gospodarce występują efekty mnożnikowe - odpowiedź na łączny popyt - produkcja zależy wyłącznie od popytu.
Zmiany ilości pieniądza wpływają na kształtowanie się wielkości produkcji.
Występuje bezrobocie przymusowe (krótki okres czasu).
Istnieje możliwość wykorzystania polityki fiskalnej (dochodowej) i monetarnej uregulować popyt do zwiększonej wielkości produkcji.
Wprowadzenie zasiłków dla bezrobotnych.
Załamanie się w 70' - stagflacja (inflacja + stagnacja) i slumpflacja (inflacja i spadek). Krytyka: za mało o teorii inflacji ograniczył się do nacisku na czynniki popytowe (do inflacji może dojść nie tylko przy zwiększonym popycie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz