Elastyczność podaży - strona 2

Mikroekonomia cz.2 - wielkość popytu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • mgr Dominika Choroś-Mrozowska
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2142

, elastyczność punktowa, elastyczność podaży, utarg marginalny, równowaga rynkowa, cena i ilość równowagi, model...

Mechanizm rynkowy 1

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1309

RÓWNOWAŻĄCA POPYT Z PODAŻĄ ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY. Popyt- jest to ilość dóbr i usług, jaką...

Popyt, podaż i rynek

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Magdalena Redo
  • Ekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1736

komplementarne dochodowa elastyczność podaży – reakcja popytu na zmianę dochodu  Edp < 0 – dobra podrzędne...