Elastyczność podaży - strona 14

Ekonomia - notatki

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź
 • Ekonomia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2961

się względnej zmianie popytu, Ed>1-dobra wyższego rzędu, Ed

Europeistyka

 • dr inż. Henryk Kleta
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2128

. 4-elastycznosc popytu/podazy Cenowa elastyczność podaży - stosunek procentowej zmiany wielkości...

Organizacja i analiza rynku

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

. się małą elastycznością podaży, wynika to z długiego cyklu produkcyj. (od kilku tyg. do kilku lat) 2.Popyt...

Podstawy ekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Teresa Korbutowicz
 • Ekonomia
Pobrań: 609
Wyświetleń: 11172

. Krzywe podaży i popytu pokazują co dzieje się na każdym z konkurencyjnych rynków. Elastyczność podaży...

MIKROekonomia SUM UEK

 • prof. dr hab. Zofia Dach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4956

dochodów jest to % zmiana popytu na dobro X do % zmiany ceny dobra Y. Cenowa elastyczność podaży...

Ekonomia - PROCES GOSPODAROWANIA

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1470

też o cenowej elastyczności podaży. TEORIA KONSUMENTA: Czynniki określające wybór konsumenta na rynku...