Pytania przykładowe na egzamin z finansów publicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2282
Wyświetleń: 7378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania przykładowe na egzamin z finansów publicznych - strona 1 Pytania przykładowe na egzamin z finansów publicznych - strona 2 Pytania przykładowe na egzamin z finansów publicznych - strona 3

Fragment notatki:


Finanse publiczne - pytania przykładowe 1. Kto pierwszy sformułował teorię ekwiwalentności podatku-Ludwik Guetti ( podatki -opłata za usługi publiczne)
2. Przedstawiciele „prawa natury” opowiadali się w zakresie opodatkowania za następującymi rozwiązaniami: a) postulowali by głównym podatkiem był podatek pogłówny ( ryczałtowy nakładany na osobę)
b) równomierność opodatkowania
c) cła prohibicyjne szkodzą gospodarce d) słuszność opodatkowania posredniego
3. Wymień co dwóch przedstawicieli szkoły kameralizmu a) Gotllob von Justi b) Ludwik von Seckendorf 4. Wymień co najmniej 5 głównych poglądów szkoły kameralistycznej w zakresie finansów publicznych a) Twierdzili, że podatki nie mogą hamować rozwoju firm prywatnych,
b) Sprawiedliwość podatkowa
c)Podatki powinny być pobierane na podstawie ustaw
d) Skarb Państwa traktuje się jako własność prywatną
e) Pobieranie podatków tam gdzie trzeba a nie tam gdzie można
5. Proszę opisz jakie negatywne skutki miały poglądy fizjokratów na opodatkowanie
Ich poglądy że jedynym źródłem bogactwa i dochodu czystego jest rolnictwo, a nie przemysł. Koncepcja podatku jedynego który powinni płacić wyłącznie właściciele ziemscy( nie opodatkowanie przemysłu)
NEGATYWNY SKUTEK:ludzie rezygnowali z posiadania ziemi i uprawiania roli-nadmierne opodatkowanie rolnictwa hamowalo produkcje zywnosci. ( POZYTYWNY: rozwój przemysłu)
6. Kto sformułował tak zwaną koncepcję podatku jedynego Franciszek Quasnay
7. Wymień zasady podatkowe Adama Smitha a) Zasada równości opodatkowania
b) z. pewności(podatek z gory określony a nie dowolny)
c) z. dogodności(podatek powinien być ściągany jak najdogodniej, aby podatnik mogl go zapłacić)
d) z. taniości opodatkowania( koszty poboru podatku powinny być jak najniższe)
8. Na czym polega idea neutralności polityki podatkowej -Ciezary podatkowe nie powinny hamowac przedsiębiorczości
-System podatkowy powinien zawierac podatki posrednie
9. Wymień co najmniej 5 zasadniczych poglądów ortodoksyjnej teorii finansów publicznych - Zasada sprawiedliwości powinna być realizowana w podatkach progresywnych
-mały budżet
-podatki przeszkadzają w rozwoju
-budżet zrównoważony
-wykorzystanie podatków tylko do celów fiskalnych
- neutralność podatków wobec gospodarki
- brak odpowiedzialności za pelne wykorzystanie mocy wytwórczych


(…)

…. Jakie są główne zadania NFZ
- Finansowanie usług zdrowotnych
-Realizacja obowiązku konstytucyjnego
- System zdecentralizowanego rynku
- System braku kontroli
-Podejrzenia o zawłaszczenia majatku publicznego
100. Rozszyfruj skrót KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
101. Co jest przedmiotem nauki o finansach publicznych? (21)
Zjawiska oraz procesy związane z powstawaniem i rozdysponowaniem pieniężnych…
… produktów , np. ropy, gazu. Ma na celu pobudzanie przetwórstwa oraz występuje bardzo silny cel fiskalny.
83. W jakim celu stosuje się podatki od transakcji finansowych .
pożyczki i ubezpieczenia, pożyczki zagraniczne, wymiana waluty
84.Na czym polega degresywny charakter VAT-u?
Degresywny charakter VAT-u polega na tym, że w miare wzrostu dochodów, spadku krańcowej skłonności do konsumpcji i wzrostu krańcowej skłonności do oszczędzania obciążenie dochodu podatkiem VAT spada.
85. Jakie były zasadnicze tendencje w zakresie podatków obrotowych w okresie ostatnich 10 lat (w Europie) -Wzrost udziału podatków pośrednich kosztem podatków dochodowych
-Wzrost stawek i znaczący wpływ na inflację
- W Europie Centralnej harmonizacja stawek podatków pośrednich hamowała wzrost PKB
-Istnieją duże i rosnące problemy…
…. Co oznacza pojęcie dobra prywatne? (27-31)
Wg kryterium użyteczności: dobra, z których korzyści ograniczają się do jednej lub kilku osób (rodziny). Powoduje niedostępność tego dobra dla innych osób.
Wg kryterium odpłatności: źródłem finansowania są ich użytkownicy, fundusze prywatne.
106. Co oznacza pojęcie dobro społeczne? (32)
Dobra, które ze względów fizycznych mogą być dobrami prywatnymi, ale na skutek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz