Elastyczność cenowa popytu i podaży - strona 71

Pojęcia z podstaw ekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1792

). Mechanizm rynkowy. Ceny- pojęcie, funkcje, rodzaje cen. Elastyczność popytu, elastyczność podaży. Równowaga...

Ekonomia - pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1218

). Mechanizm rynkowy. Ceny- pojęcie, funkcje, rodzaje cen. Elastyczność popytu, elastyczność podaży. Równowaga...

Bezrobocie - przyczyny

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Bartosz Fortuński
 • Makroekonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3486

jest więcej osób chcących pracować ! Popyt = podaż - równowaga na rynku pracy, jednakże z wykresu widzimy...

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2065

bezgotówkowe Teoria pieniądza BANKI I ICH ROLA W KREACJI PIENIĄDZA Banki odpowiadają za podaż pieniądza. Popyt...

Gospodarka socjalistyczna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

) na punkty odchyleń na linii podaży i popytu; chcą zniesienia nieplanowanego rozwoju i kierunku progresu...

Marketing - podstawy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1407

Kiedy stosujemy marketing? Gdy odczuwamy konkurencje i podaż > popyt. Euromarketing - kształtowanie postawy...

Innowacyjność-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

niż podniesienie ceny z 100 do 106, elastyczność cenowa popytu - metoda doświadczalna , która służy...