Elastyczność cenowa popytu i podaży - strona 25

Stały kurs walut

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Igor Ruda
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1078

popytu ze strony zagranicy, jak i cenowa elastyczność podaży towarów na eksport jest mała. Spadek kursu...

Marksistowska wizja komunizmu

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • dr inż. Anna Mężyk
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3136

, którzy reprezentują oraz kształtują popyt i podaż. Rynek można klasyfikowad według różnych kryteriów . Przedmiotu...

Ceny w transporcie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1337

CENY W TRANSPORCIE (TARYFY) Cena zależy od - w skali makro (relacja popyt/podaż, cenowa...

Równowaga rynku - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Paweł Sowiński
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

poziomie, który zrównuje wielkość popytu z wielkością podaży. Rynek jest w stanie równowagi, gdy wielkość...

Pojęcie monopolu naturalnego- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 490

go sprzedawać tylko po niższej cenie; nabywcy muszą się dzielić na grupy o różnej elastyczności cenowej popytu...

Mikroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Walentyna Kwiatkowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2051
Wyświetleń: 8407

subiektywnych. Z punktu widzenia tych czynników wyróżnia się: elastyczność cenową prostą popytu, elastyczność...