Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 85

Inflacja - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Józef Kannenberg
 • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1407

w określonej wysokości. - PŁACA REALNA - stosunek płacy nominalnej wskaźnika wzrostu cen dóbr i usług...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4312

walut wymienialnych . Transakcje obejmują odpłatny eksport i import dóbr, usług oraz ruch kapitału...

SYSTEM BANKOWY - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Józef Kannenberg
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

publicznych. Dobra publiczne to takie, które państwo może dostarczyć skuteczniej niż sektor prywatny...

Powstanie i rozwój rynków

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1323

, jest wprowadzenie nowego dobra, czyli otwarcie nowego rynku. Rozwój rynku zaczyna się od fazy eksperymentowania...

Przedmiot makroekonomii - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Danuta Mitręga
 • Makroekonomia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1386

mieszkańca koszt nabycia dóbr i usług e cenach nominalnych w danym roku wielkość wartości dodanej w danym...