Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 86

Ekonomia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

głównie przez odpowiednią politykę fiskalną, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 6. Założenie...

Ekonomia-Test 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833

głównie przez odpowiednią politykę fiskalną, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 6. Założenie...

Skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1022

- spadek popytu na eksportowane dobra krajów rozwijających się Niewłaściwa polityka inwestycyjna w krajach...

Kolokwium zaliczeniowe

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Szupejko
 • Makroekonomia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 497

elastycz-no*ci popytu na 2 dobra. Wska*: a/ dobro normalne, luksusowe, pierwszej potrzeby, ni*szego rz*du...

Kolokwium z makroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Magdalena Kozłowska
 • Makroekonomia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1190

elastycz-no*ci popytu na 2 dobra. Wska*: a/ dobro normalne, luksusowe, pierwszej potrzeby, ni*szego rz*du...