Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 4424
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 3

Fragment notatki:

Zagadnienia poruszane w tych materiałach dotyczą przede wszystkim: teorii wymiany międzynarodowej, teorii Smitha, Ricardo, Haberlera, teorie neoklasyczne, teoria obfitości zasobów, teorie współczesne, teorie popytowo - podażowe, bilans płatniczy, zasada podwójnego zapisu, struktura bilansu płatniczego, bilans obrotów bieżących, kapitałowych, wyrównawczych, gospodarka światowa, cechy gospodarki światowej, umiędzynarodawianie gospodarki, globalizacja, integracja regionalna, warunki wolnego handlu, polityka handlowa, ochrona celna, nominalna, narzędzia pozataryfowe, bariery parotaryfowe, dumping, system handlowy WTO, przepływy kapitałowe międzynarodowe, kredyty rządowe i międzynarodowe, rynek euroakcji, kursy walutowe i rynek walutowy, hedging, funkcjonowanie rynku walutowego, kurs walutowy a polityka monetarna, trójkąt niemożliwości, pieniądz światowy, waluty międzynarodowe, liberalizacja obrotów kapitałowych, wymienialność wewnętrzna, system wielodewizowy, kryzys finansowy, kryzys walutowy, terms of trade, polityka handlowa, charakter ekonomiczny cła, narzędzia parataryfowe, subwencja eksportowa, embargo, bilans płatniczy, diagram Swana, mechanizmy dostosowawcze, arbitraż ubezpieczeniowego, rachunek kapitałowy, rachunek finansowy, saldo błędów i opuszczeń, aktywa rezerwowe, deficyt w bilansie płatniczym, polityka dostosowawcza, funkcje partii politycznych, veto obywatelskie, referendum, ordoliberalizm, teoria neoczynnikowa, cło wyrównawcze, system kasy emisyjnej, Bretton Woods, system waluty złotej, supermnożnik, SDR, BIZ w Polsce, Klub Paryski i Londyński, royalties, efektywny kurs walutowy, twierdzenie Rybczyńskiego, surowce i produkty rolne, opłata wyrównawcza, incydencja celna, krzywa wzajemnego popytu, paradoks Leontieffa.

PŁASZCZYZNY (GAŁĘZIE) MSG
międzynarodowa wymiana dóbr i usług (tzw. handel zagraniczny) - najważniejszą rolę odgrywa tu teoria wymiany towarów i usług - czyli teoria kosztów komparatywnych, teoria obfitych zasobów, teoria neoczynnikowa, teoria neotechnologiczna, i obecnie najważniejsze współczesne teorie popytowo-podażowe . ważnym elementem jest kształtowanie ceny światowej. Wymianę utrudnia i ogranicza ogromna ilość barier pozataryfowych powoduje że subwencje, podatki, dotacje utrudniają transfer - odpowiedzialne jest za to WTO.
Przepływy kapitałowe - dotyczyć będą kredytów i inwestycji zagranicznych w formie inwestycji portfelowych (pap. Wart) i bezpośrednich (głównej strategii korporacji ponadnarodowych) (ZIB).
Gospodarka światowa - najważniejsze instytucje decyzyjne i regulacyjne, najczęściej ONZ z różnymi agendami , Międzynarodowy Fundusz Światowy, WTO czy Bank Światowy. Najważniejsza teza początku XXI w „ dążenie do zmniejszenia różnic pomiędzy najbiedniejszymi i najbogatszymi krajami świata”
Międzynarodowa integracja gospodarcza - dzięki niej powstają w świecie ugrupowania regionalne np.: U E, EFTA, CEFTA, które nie zajmują się gospodarką światową lecz własnym terytorium
Zadłużenie międzynarodowe - wzrasta zadłużenie krajów peryferyjnych.. (bezrobocie musi wzrosnąć by się sprywatyzować a chcąc wejść do Unii musimy przeprowadzić proces prywatyzacji)
1
6. teoria podażowa - na świecie występuje ogromna nadwyżka towarów i usług. W celu sprzedania towaru należy dokonywać prognoz i analiz - w celu utrzymania się w konkurencji regionalnej i międzynarodowej. Uwzględnia kształtowanie rozmiarów produkcji i strukturę konsumpcji - ważną rolę odgrywa poznanie rynku kraju który importuje. Tworzy następujące podteorie:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz