Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 20

Mikroekonomia ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

tego dobra z 1sztuk na 12000sztuk miesięcznie: d) Wyznacz wartość elastyczności cenowej popytu metoda...

Pytania z ekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1442

substytucyjne? Podaj przykłady takich dóbr. Jak mierzymy mieszaną elastyczność popytu. Jaki wpływ na nasze dobra...

Wykład - wymiana międzynarodowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539

siły roboczej zmniejszenie się popytu na dobra ustandaryzowane ze względu na energio...

Mikroekonimia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2121

w gospodarce poza dobrem prostym Substytucja jednego dobra wobec drugiego- zmiana struktury wytwarzanych dóbr...