Elastyczność cenowa popytu dobra - strona 21

Analiza rynku dóbr konsumpcyjnych - Miernik

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

i funkcje popytu jako narzędzia analizy rynku. dobra konsumpcyjne → trwałe → żywnościowe (FMCG) - szybka...

Esencja mikroekonomii-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

jest cena dobra x wtedy mamy do czynienia z cenową elastycznością popytu, której formułę zapiszemy...

Ekonomia matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 707
Wyświetleń: 11095

w innych walutach) bądź też popytu na różne dobra mierżono w odmiennych jednostkach fizycznych. Elastyczności popytu...

Mikroekonomia - całość zagadnień

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Katarzyna Nagel
 • Mikroekonomia
Pobrań: 770
Wyświetleń: 3815

jest doskonale elastyczny. 3.4 Determinanty elastyczności cenowej popytu. Elastyczność cenowa popytu danego dobra...

Cena-pojęcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Zieli_ski
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

: wszystko to, z czego dana osoba musi zrezygnować w zamian za nabywane dobro lub usługę. Czynniki wpływające na cenę...

Mikroekonomia - Wykłady 1 semestr

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Andrzej Lulek
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1085

to nie tylko sprawa ceny. Siła nabywcza- siła cenowa i siła zarobkowa. Cena realna- przy wyborze konkretnego dobra...