Ekstaza - strona 11

Charakterystyka emocji

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Polityka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1008

emocjonalnego, do którego przyczyn należą np. wściekłość, panika, ekstaza, aż do zupełnego braku podniecenia...

L.S.D. zamiast LSD

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1113

doświadczenia oneironautycznego jest również poczucie ekstazy religijnej, związanej z harmonią i pięknem...

Filozofia - egzamin 4

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
  • Filozofia
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1862

. Zjednoczenie to możliwe jest tylko w stanie ekstazy osiągalnej na drodze kontemplacji. Filozofia Filona...

Kulturoznawstwo - spis lektur

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Dariusz Pniewski
  • Estetyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1386

. Palusiński, [w:] tenże, Polityka ekstazy, Kraków 1998. List do rektorów uniwersytetów europejskich...