Ekspresja genu - strona 6

Wprowadzanie genów - ćwiczenia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Barbara Michalec-Wawiórka
 • Biologia molekularna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1211

…. Modyfikacja DNA determinująca represję ekspresji genu to …metylacja…, przeprowadzana przez …Dnmt1… (nazwa...

Transferazy- prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Enzymologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

transkrypcję w przyłączeniu się do genu i w ten sposób hamują ekspresję genu Metylacja ma bardzo duże znaczenie...

Deoksyrybonukleotydy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1827

i wpływają na ekspresję genów. Wpływając w sposób selektywny na transkrypcję określonego genu i produkcję...

Modyfikacje enzymów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Monika Wielechowska
 • Modyfikacje enzymów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1302

- stabilność mRNA Proces degradacji mRNA jest głównym punktem kontroli ekspresji genów. Okres półtrwania mRNA...

Wazopresyna - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1134

nerkowych poprzez pobudzanie receptorów V2. Powoduje ekspresję genów kodujących kanał AQ2 (w przeciwieństwie...

Choroba afektywna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Cezary Żechowski
 • Psychopatologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 819

do ekspresji genów, osłabienie mechanizmów adaptacyjnych w obrębie neuroprzekaźników związanych z układem...