Ekonomia - strona 202

Demografia wykład 3

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Demografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2401

o ludności ubezpieczonej Instytut Ekonomii Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej - informacje o strukturze...

Istota socjologii

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1687

i nieanonimowe,homogeniczne-sekty,kosty,warstwy, Marks: determinizm ekonomiczny-prymat ekonomii,teoruia...

Rynek - charakterystyka

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2954

branży lub też jej opuszczenia), możliwość kształtowania cen rynkowych. Na tej podstawie ekonomia...

PNOP - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Joanna Pioch
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

WYKŁAD 1 (17.02) 1.Ekonomia przedsiębiorstwa a ekonomia Obszary zjawisk gospodarczych w systemie...

Nauka o polityce - Determinanty polityki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 854
Wyświetleń: 3094

(ekonomia): prymat ekonomii nad polityką - uzależnienie działań politycznych od stanu gospodarki, prymat...

Podstawy socjologii - Grupy celowe

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr Przemysław Kisiel
 • Socjologia
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 2674

do maksymalizacji zysków, - ekonomia zakłada istnienie określonego modelu - człowiek w większości jest homo...

Wybór optymalnej metody produkcji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4487

odróżniającym się od wszystkich innych, gdyż źródłem pracy jesteśmy my, ludzie. W ekonomii powszechnie...

Zarządzanie strategiczne 36 zagadnień

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1134

tendencjach w polityce, nauce i technice oraz ekonomii i ekologii Pracy i zamierzeniach placówek naukowo...

Zarządzane strategiczne notatki ćwiczenia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 987

przedsiębiorstwa (sytuacja konkurencyjna); BARIERY: ekonomia skali, wraz ze wzrostem produkcji maleje jednostkowy...