Ekonomia społeczna - strona 86

Struktury rynkowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

P1 F AC0 DD MR MR' DD' Q1 Q0 ilość Źródło: D.Begg, S.Fischer, R.Dornbusch, Ekonomia..., op. cit., s...

Gospodarowanie i rzadkość

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1344

. Wybór rozwiązań przynoszących najkorzystniejsze rezultaty nazywamy w ekonomii gospodarowaniem. Potrzeby...

Liberalizm referat

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3871

i związanych z nią nurtów filozoficznych. Postulował przeprowadzenie szeregu reform społeczno-politycznych...

Teorie uczenia się

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Stanisławiak
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1085

(instrumentalnego) TEORIA SPOŁECZNEGO UCZENIA SIĘ ALBERTA BANDURY (1925) ukazał mechanizmy modelowania...

Przymierze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

oznaczała dla narodu żydowskiego wpisanie go w ekonomię zbawienia. „Dla Izraelity Starego Testamentu...

Biznes i ochrona środowiska naturalnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

gatunku ludzkiego. Problem zagrożeń i ochrony środowiska jest szerokim problemem społecznym samym...

Rozwój nauki o zarządzaniu - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Hanna Dobaczewska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 938

” - „człowieka ekonomicznego”, oparta na dorobku klasycznej ekonomii, inżynierii i fizjologii. Wątki techniczno...

Globalizacja i regionalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644

(gospodarczych, politycznych, społecznych i kulturowych). Tłumaczy zjawiska, które zachodzą w stosunkach...