dyskurs, władza, społeczeństwo, Zygmunt Bauman

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
dyskurs, władza, społeczeństwo, Zygmunt Bauman - strona 1 dyskurs, władza, społeczeństwo, Zygmunt Bauman - strona 2 dyskurs, władza, społeczeństwo, Zygmunt Bauman - strona 3

Fragment notatki:

Socjologia 22.11.2011.
Zygmunt Bauman - Żyjąc w czasie pożyczonym
cd poprzedniego wykładu
prawo - jako system normatywny
- istotny element regulujący życie społeczne
- proces jurydyzacji życia społecznego - coraz więcej obszarów życia społecznego jest regulowanych przez prawo
- wiek XX - wiek praw - funkcje: → zapewnienie ładu i porządku → funkcje organizacyjne - lepsze złe prawo niż jego brak
→ ochronna - chroni określone wartości np. bezpieczeństwo, własność → opiekuńcza - opieka nad stroną słabszą np. dzieci, pacjenci, konsumenci, kobiety w ciąży
→ innowacyjne - regulacja przeszczepu, dziedziny z pogranicza moralności i prawa
→ wychowawcza - dwa aspekty tej funkcji:
- prewencyjna - mamy zapobiegać łamaniu prawa
- resocjalizacyjna - wychowanie, powrót do społeczeństwa
→ funkcja rozstrzygania konfliktów - od sporów „o miedzę” do sporów wielkich
→ funkcja rozproszona prawa - jesteśmy obserwowani: kamery w sklepach prawo to kwestia przyjęcia określonej konwencji, umówienia się
proces kryminalizacji biedy - za kratki trafiają ludzie biedni prawo jest przestrzegane jeśli jest wzmacniane przez inne normy MODA - 5 system? coraz większe ujednolicenie kapitalizm konsumpcyjny Bauman „Życie na przemian”:
→ konsumpcja jako zaspokojenie potrzeb
→ stymulacja pożądania/ potrzeby posiadania produktów (markowych)
→ konsumpcja pod wpływem zachcianek, zakupy pod wpływem zachcianek/ impulsu. → szał konsumpcyjny KONCEPCJA Michela Foucault francuski filozof,
dyskurs, władza i wykluczenie społeczne bardzo wpływowy i oryginalny myśliciel 2. połowy XX wieku. Prace: 'Szaleństwo i cywilizacja', 'Narodziny kliniki', 'Archeologia wiedzy' - w chwilach wielkich zmian i przełomu następuje też zmiana dyskursu, 'Nadzorować i karać - narodziny więzienia'. Stosował własną terminologię, własny język, dyskurs: pewien sposób widzenia świata,
wytworzony historycznie w danym społeczeństwie, ma stosunkowo długą trwałość, patrz: 'Archeologia wiedzy'
władza: władza jako autorytet
mówi wiele o władzy rozproszonej - przez wszystkich wobec innych
nie ma społeczeństwa bez przymusu, każde społeczeństwo narzuca swoim członkom określone obowiązki, społeczeństwo można opisać pokazując jego marginesy, kogo społeczeństwo spycha na margines, kogo wyklucza?

(…)

…, bo tak zawsze było. Decyduje etykieta, my się tylko do nich dostosujemy
weber:
wkład w analizę i stworzenie konstruktu: typu idealnego - konstrukt analityczny, który budujemy, żeby lepiej zrozumieć dane zjawisko.
→ Nie jest teorią zjawisk ani jego wiernym opisem
→ nie jest modelem statystycznym
→ może odpowiedzieć na pytanie: jak mogłoby być?
Konstrukt nierealny, ale ułatwia analizę
tworzy różne rodzaje typów idealnych:
typ idealny biurokracji - wzór, bezosobowy wzór działania instytucji. - hierarchiczny charakter stanowisk
- każde stanowisko jest ściśle określone, prawa i obowiązki
- urzędnicy są niezależni od petentów - nabór kadry pracowniczej na drodze konkursu wg jasno określonych zasad
- stałe uposażenie - awans ze względu na ściśle określone zasady - depersonalizacja stosunków między pracownikiem a pracodawcą. → typ idealny kapitalizmu - bardziej konkretny, - cechą kapitalizmu jest działanie przedsiębiorcze
- dążenie do pomnażania kapitału - maksymalne wykorzystanie umiejętności zawodowych - przestrzeganie katalogu cech takich jak: pracowitość, dotrzymywanie umów, uczciwość, eliminacja zbędnych wydatków- oszczędność, ograniczanie przyjemności. (Predestynacja - wybór/ ktoś wybrany - to do etyki protestanckiej…
… bagażu na lotnisku, nie możemy tego kontrolować, bo ogranicza się prawa człowieka. Max Weber socjologia przed- i po-weber-owska.
Wielki inspirator
socjologia humanistyczna albo socjologia rozumiejąca, nazwa: rozumiejąca - bo najważniejsze to zrozumieć drugiego człowieka
interesowała go analiza kapitalizmu: 'Ekonomia i społeczeństwo'
interesowała go etyka protestancka 'Etyka protestancka i duch…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz