Ekonomia społeczna - strona 85

Bezrobocie - pojęcie, przyczyny-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

społecznych.  Reakcją teorii ekonomii na ten kryzys była teoria J.M. Keynesa, który podjął próbę wyjaśnienia...

Podział dochodu narodowego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106

związanych z tą sferą (np. naprawy, konserwacja, transport, handel itp.) Produkt społeczny (SNA) to wartość...

Metody badań i KATEGORIE FINANSOWE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3003

zjawisk, prognozowanie, eksperymentowanie. Głównymi elementami metody ekonomii politycznej są następujące...

Fiszka

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3486

FISZKA BIBLIOGRAFICZNA: (wzór dla studentów Wydziału Ekonomii) Imię i nazwisko autora pracy, nr...

Inflacja

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1477

gospodarki staje się przyczyną nacisków na wzrost płac w innych dziedzinach), płace - świadczenia społeczne...

Nauka o polityce - Determinanty polityki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 854
Wyświetleń: 3094

10.10.06r. Polityka to nauka o polityce. Polityka (gr. Politikon- publiczne, społeczne, państwowe...

Przedsiębiorstwo i jego koncepcje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1470

dyscyplin naukowych MODELE PRZEDSIĘBIORSTWA: MODEL EKONOMICZNY (Teoria ekonomii) przedsiębiorstwo to byt...

Pytania z egzaminu

 • Politechnika Śląska
 • dr inż Małgorzata Wyganowska
 • Ekonomia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 896

kraju określonych zadań ekonomicznych i społecznych System podatkowy państwa to: Zbiór zasad, reguł...

Struktury rynkowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Grażyna Storoniak-Palczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

: D.Begg, S.Fischer, R.Dornbusch, Ekonomia..., op. cit., s.275. Wykres obrazujący omawiany model...