Ekonomia społeczna - strona 41

Kontrolna aktywność państwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

gospodarczej  Stopień realizacji zamierzonych celów gospodarczo- społecznych na dany rok Poparcie...

Ekonomia jako nauka - wiedza

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

/interpretacji (w naukach społecznych) - odpowiada na pytanie „dlaczego”? Jako nadrzędny cel nauki uważane...

Arystoteles-dzieła i poglądy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 882

, ekonomia, etyka, estetyka, polityka) Platon idealista - doktryna preskryptywna Arystoteles empiryk...

Kultura zaufania - socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1890

, filozofii człowieka czy psychologii społecznej, wchodzi pod koniec dwudziestego wieku w krąg zainteresowań...

Etyka służby publiczne-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Drelich-Zbroja
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1295

życia i zdrowia (gwałtowny rozwój problematyki w latach 70-tych) -> ma także wymiar społeczny...