Dynamika rozwoju współczesngo społeczeństwa plskiego - notatki z wykładu 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamika rozwoju współczesngo społeczeństwa plskiego - notatki z wykładu 7 - strona 1 Dynamika rozwoju współczesngo społeczeństwa plskiego - notatki z wykładu 7 - strona 2 Dynamika rozwoju współczesngo społeczeństwa plskiego - notatki z wykładu 7 - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Nośniki zmian.
Zmiana społeczna zmienność relacji między jednostkami, grupami, organizacjami, kulturami i społeczeństwami zachodzącymi w czasie
przemiany wzorów zachowań, relacji społecznych, instytucji i struktury społecznej
Wymiary zmiany zmiana składu (migracje, rekrutacja do grupy, zmniejszenie się liczby członków organizacji) zmiana w strukturze (pojawienie się nierówności, powstanie więzi przyjacielskich) zmiana funkcji (różnicowanie i pojawienie się nowych zawodów) zmiana granic (łączenie się grup) zmiana w relacjach podsystemów (kontrola rodziny przez system totalitarny) zmiana w środowisku (skażenie)
Społeczna świadomość procesów Istotnym czynnikiem wszystkich zmian zachodzących w społeczeństwie jest ich świadomość wśród ludzi, a szczególnie świadomość skutków, jakie te procesy przynoszą
procesy mogą być dostrzegane, przewidywane i planowane, np. prywatyzacja handlu detalicznego zwiększa i uatrakcyjnia dostępność do dóbr
procesy mogą być niedostrzegane, nieoczekiwane i nieplanowane. sama zmiana i jej rezultaty pojawiają się nieoczekiwanie i w zależności od okoliczności, mogą być odebrane nieprzylanie lub nie, np. uprzemysłowienie - zanieczyszczenie - wzrost świadomości ekologicznej
ludzie mogą dostrzegać proces, przewidywać jego rozwój i planować określone skutki, jednocześnie całkowicie myląc się i wyciągając niewłaściwe wnioski. Proces przebiega inaczej niż oczekiwali, a skutki są odmienne, lub całkowicie przeciwne oczekiwanym Społeczeństwo informacyjne eksplozja technik komunikacyjnych,
stopień komplikacji rozwoju społeczno - ekonomicznego zmusza do użycia narzędzi bez których nie jest możliwe zgromadzenie, przetworzenie i zużytkowanie „infomasy” i zapanowanie nad szumem informacyjnym
era industrialna era informacji źródła potęgi - zasoby naturalne, urządzenia, aktywa kapitałowe wytwarzany produkt - dobra przetworzone społeczeństwo - społeczeństwo masowe, kapitalistyczne bądź socjalistyczne
rodzina - nuklearna, pracujący ojciec, niepracująca matka, zazwyczaj dwoje dzieci
kultura - kultury narodowe, zorganizowane na bazie państwa narodowego edukacja - masowa, jednakowa dla wszystkich, uważana za demokratyczną
Struktura wiekowa - zwiększona długość życia w rozwiniętych krajach przemysłowych, nowe choroby związane z uprzemysłowieniem


(…)

… finansowych nie ma związków z przepływem towarów
możliwość połączenia w kilka minut wszystkich finansowych centrów na świecie
Własność kapitału intelektualnego
w erze informacyjnej wiedza staje się synonimem prawnie chronionej własności intelektualnej
idea, pomysł są drogie - kopia jest bardzo tania
Nowe formy zatrudnienia - telepraca zalety
wady
elastyczny czas pracy
szansa dla osób, które z różnych powodów…
… się ważniejsze od tego, co się ma do powiedzenia
wg Castellsa wszystkie systemy kulturowej komunikacji ulegają marginalizacji za przyczyną ekspansji przekazu medialnego
wiek informacji - to koniec miasta, państwa, terytorium w znanym nam rozumieniu
w konsekwencji koncentracji władzy symbolicznej całe społeczności mogą utracić możliwość samoportretowania się za pośrednictwem własnej kultury być skazane na udział…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz