Dynamika zmiany współczesnego społeczeństwa polskiego - wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamika zmiany współczesnego społeczeństwa polskiego - wykład 6 - strona 1 Dynamika zmiany współczesnego społeczeństwa polskiego - wykład 6 - strona 2 Dynamika zmiany współczesnego społeczeństwa polskiego - wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Nośniki zmian.
Zmiana społeczna zmienność relacji między jednostkami, grupami, organizacjami, kulturami i społeczeństwami zachodzącymi w czasie
przemiany wzorów zachowań, relacji społecznych, instytucji i struktury społecznej
Wymiary zmiany zmiana składu (migracje, rekrutacja do grupy, zmniejszenie się liczby członków organizacji) zmiana w strukturze (pojawienie się nierówności, powstanie więzi przyjacielskich) zmiana funkcji (różnicowanie i pojawienie się nowych zawodów) zmiana granic (łączenie się grup) zmiana w relacjach podsystemów (kontrola rodziny przez system totalitarny) zmiana w środowisku (skażenie)
Społeczna świadomość procesów Istotnym czynnikiem wszystkich zmian zachodzących w społeczeństwie jest ich świadomość wśród ludzi, a szczególnie świadomość skutków, jakie te procesy przynoszą
procesy mogą być dostrzegane, przewidywane i planowane, np. prywatyzacja handlu detalicznego zwiększa i uatrakcyjnia dostępność do dóbr
procesy mogą być niedostrzegane, nieoczekiwane i nieplanowane. sama zmiana i jej rezultaty pojawiają się nieoczekiwanie i w zależności od okoliczności, mogą być odebrane nieprzylanie lub nie, np. uprzemysłowienie - zanieczyszczenie - wzrost świadomości ekologicznej
ludzie mogą dostrzegać proces, przewidywać jego rozwój i planować określone skutki, jednocześnie całkowicie myląc się i wyciągając niewłaściwe wnioski. Proces przebiega inaczej niż oczekiwali, a skutki są odmienne, lub całkowicie przeciwne oczekiwanym Społeczeństwo informacyjne eksplozja technik komunikacyjnych,
stopień komplikacji rozwoju społeczno - ekonomicznego zmusza do użycia narzędzi bez których nie jest możliwe zgromadzenie, przetworzenie i zużytkowanie „infomasy” i zapanowanie nad szumem informacyjnym
era industrialna era informacji źródła potęgi - zasoby naturalne, urządzenia, aktywa kapitałowe wytwarzany produkt - dobra przetworzone społeczeństwo - społeczeństwo masowe, kapitalistyczne bądź socjalistyczne
rodzina - nuklearna, pracujący ojciec, niepracująca matka, zazwyczaj dwoje dzieci
kultura - kultury narodowe, zorganizowane na bazie państwa narodowego edukacja - masowa, jednakowa dla wszystkich, uważana za demokratyczną
Struktura wiekowa - zwiększona długość życia w rozwiniętych krajach przemysłowych, nowe choroby związane z uprzemysłowieniem


(…)

… finansowych nie ma związków z przepływem towarów
możliwość połączenia w kilka minut wszystkich finansowych centrów na świecie
Własność kapitału intelektualnego
w erze informacyjnej wiedza staje się synonimem prawnie chronionej własności intelektualnej
idea, pomysł są drogie - kopia jest bardzo tania
Nowe formy zatrudnienia - telepraca zalety
wady
elastyczny czas pracy
szansa dla osób, które z różnych powodów…
… się ważniejsze od tego, co się ma do powiedzenia
wg Castellsa wszystkie systemy kulturowej komunikacji ulegają marginalizacji za przyczyną ekspansji przekazu medialnego
wiek informacji - to koniec miasta, państwa, terytorium w znanym nam rozumieniu
w konsekwencji koncentracji władzy symbolicznej całe społeczności mogą utracić możliwość samoportretowania się za pośrednictwem własnej kultury być skazane na udział…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz