Arystoteles-dzieła i poglądy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Arystoteles-dzieła i poglądy - strona 1 Arystoteles-dzieła i poglądy - strona 2

Fragment notatki:

ARYSTOTELES - uczeń Platona, ze Stagiry (Stagiryta)
- wykształcenie lekarskie, nauczyciel Aleksandra Macedońskiego
- kiedy jego wychowanek zdobył władzę, wrócił do Aten
- nie udało mu się objąć Akademii, założył więc własną szkołę - Liceum
- posiadał rozległą wiedzę (przyrodoznawstwo, fizyka, logika, ekonomia, etyka, estetyka, polityka)
Platon idealista - doktryna preskryptywna
Arystoteles empiryk - doktryna deskryptywna
Cnota, dzielność etyczna są możliwe do osiągnięcia tylko wobec innych. Empiryzm - nowa metoda badawcza, w głębi swej duszy był on lekarzem, a nie filozofem
- odrzuca system platoński - twórca empiryzmu
- poznanie zmysłowe (doświadczenie - kontrola rozumu)
- doświadczenie ważniejsze od apriorycznych założeń
- z cech wspólnych należałoby wyprowadzić prawa ogólne
- gromadził fakty o ustrojach greckich i na ich podstawie wyciągnął wnioski Myślenie wspólnotowe Człowiek
- człowiek to istota polityczna, społeczna - stworzony do życia w społeczeństwie
- człowiek nie jest samowystarczalny
- poza państwem mogą żyć jedynie istoty nadludzkie (bogowie) i szaleńcy (i diotes )
- istnienie człowieka w państwie jest związane z realizacją społecznej i rozumnej natury, uzyskuje eudajmonia - człowiek cieszy się dobrym życiem ( eudaimonia ) jeśli zaspokojone są jego potrzeby:
- związane z bezpieczeństwem,
- związane z pomyślnością materialną (dobrobytem)
- związane z rozwojem duchowym
Wspólnota
- podstawową komórką społeczną jest rodzina
- państwo jako system rodzin
- relacje władzy (charakter naturalny)
- relacje mąż - żona (naturalna władza męża nad żoną)
- relacje ojciec - dzieci (naturalna władza ojca nad dziećmi)
- relacje pan - niewolnik (naturalna władza nad niewolnikiem - rzecz)
- relacje gospodarcze (sposób w jaki funkcjonuje rodzina by móc realizować potrzeby wszystkich jej członków)
- gmina jako zbiór rodzin
- relacje mikro = relacje makro
- rodzina nie jest samowystarczalna - nie zaspokaja potrzeb np. pomyślności ekonomicznej
- wspólnota jest naturalna, ponieważ zaspokaja w naturalny sposób nasze naturalne potrzeby
- żadnej wspólnoty nie wybieramy - rodzimy się w nich, nie wybieramy
Państwo
- podmiot naturalny, doskonałość, tylko i wyłącznie w ramach państwa człowiek może realizować swoje potrzeby.
- synteza mniejszych wspólnot, rodzinnych i wiejskich, jest jednak od niech doskonalsze, bo jest samowystarczalne
- celem jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju materialnych i duchowych potrzeb człowieka


(…)

… i duchowych potrzeb człowieka
- organizacja Suwerenna, wszechogarniająca, wyznaczona przez porządek naturalny.
- forma: najlepsza będzie politea, monarchia lub arystokracja.
- państwo jest zjawiskiem naturalnym, nie wybieramy go, spędzamy w nim całe nasze życie.
- tak jak zjawiskiem naturalnym jest wszechświat.
- sofiści myśleli odwrotnie- państwo jest tworem ludzkim (państwo zaspokaja potrzeby skuteczniej, ale nie jest zjawiskiem
naturalnym). Liberał chętnie spojrzy na sofistów- dla niego punktem wyjścia będzie konkretny człowiek.
To kim człowiek jest, wynika z całości charakteru państwa- państwo jest koniecznym punktem wyjścia, a człowiek jest jego częścią. Jaki jest sens istnienia człowieka bez państwa - żaden.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz