Ekonomia społeczna - strona 202

Stratyfikacja społeczna w Polsce

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 987

się doszukiwać przyczyn akurat takiego, a nie innego podziału społecznego. Dopiero początek naszego stulecia...

Ekonomia - pytania i odpowiedzi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1526

ROZDZIAŁ 2 1.Co to jest ekonomia, jaki jest zakres jej zainteresowań. Ekonomia jest nauka...

Rodzaje nauk, dedukcja, indukcja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Filozofia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2688

pojęcie strumień elementów. Zasada ekonomii myślenia – chodzi o to, aby nasze myślenie było maksymalnie...

Świadomość Notatki z ćwiczeń

 • dr Kinga Tucholska
 • Złożone procesy poznawcze
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1484

i może rejestrować, tego czego część ja reagująca na trans hipnotyczny świadomie nie doświadcza. Teoria społeczno...

Powtórzenie do kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Kozłowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2247

Budżety lokalne (województw, powiatów, gmin) Fundusze ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS) Publiczne...

Wstęp do socjologii polityki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 112
Wyświetleń: 784

odwołuje się do społecznych uwarunkowań zjawisk politycznych, np. stratyfikacji społecznej). L. Coser...

Socjologia moralności - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1232

reformy; postulat badania całościowych (ogólnych) faktów społecznych; należy docierać do społecznego...