Egzystencjalizm - strona 14

Teoretycy kultury

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewelina Widawski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

zetknięcie z chasydyzmem, oddziałały też na niego różne tradycje mistyczne, filozofia życia i egzystencjalizm...

Filozofia - wszystkie wykłady UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 9051

Wykłady prowadził dr Jerzy Bukowski lub prof. dr hab. Leszek Kusak. Dokument jest bardzo obszerny i szczegółowy. W niniejszej notatce można spotkać się z takimi zagadnieniami jak: filozofia, wierzenia religijne, wiedza, ontologia, metafizyka, substancja, wolność, byt rzeczywisty i byt pomyślany. W...

Czym jest nadzieja

Pobrań: 28
Wyświetleń: 1351

egzystencjalizmie jako pewniej formule odżegnywania się od nadziei (i ogólniej: od realności jakkolwiek rozumianej...

Filozofia- opracowanie wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Bukowski
 • Filozofia
Pobrań: 2702
Wyświetleń: 9765

Zakres tej pracy obejmuje następujące zagadnienia: podział filozofii merytoryczny oraz chronologiczny, epistemologia, teoria poznania, aksjologia, etyka, estetyka, materia, postać Talesa z Miletu, Sokratesa, Demokryta z Abery, Platona, Arystotelesa, zagadnienia formy, cechy bytu ludzkiego, metafizy...

Filozofia - wykłady - Przedmiot filozofii i jej metody

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Bukowski
 • Filozofia
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 2989

in. zagadnienia takie jak: podział filozofii, aksjologia, etyka, antropologia filozoficzna, intelektualizm etyczny, zagadnienie formy i materii, świat metafizyczny Arystotelesa, metafizyka, metoda rozwoju dialektycznego, spór o determinizmy, dedukcja, psychoanaliza humanistyczna. Wykład 1 Litera...

Filozofia dialogu i personalizm

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Alicja Żywczok
 • Antropologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2562

nie może być przezwyciężona w żaden sposób. GABRIEL MARCEL Współtwórca (obok Jaspersa) egzystencjalizmu chrześcijańskiego...

Witold Gombrowicz - twórczość

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura współczesna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 798

i egzystencjalizmem. Przez cały Dziennik toczy się spór z bliższą i dalszą tradycja literacką, przerywany doraźnymi...

Brammer r.1-3

 • dr Anna Tyszko
 • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1463

pomagania i osobistej integracji cel pomocy: rozszerzenie świadomości egzystencjalizm: koncentruje...

Podstawy filozofii - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Elżbieta Struzik
 • Filozofia
Pobrań: 2457
Wyświetleń: 17675

, egzystencjalizm, szkoła lwowsko-warszawska, neotomizm, neopozytywizm. ■ Humaniści: 1. Filologowie ( Marsylio...