Czym jest nadzieja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czym jest nadzieja - strona 1

Fragment notatki:

Informacje zawarte w notatce to: oczekiwanie i oczekiwania, niepewność, powtórzenie, intuicje, nadzieja, brak nadziei, beznadziejność, transgresja, przekroczenie beznadziejności, nadzieja i przekraczanie powtórzenia.
Dodatkowo w notatce można znaleźć spis treści i bibliografię. Pomocna w przygotowywaniu referatu o podobnym temacie.

Spis treści
Wstęp Wprowadzenie Oczekiwanie i oczekiwania Niepewność Powtórzenie Nadzieja i przekroczenie Wprowadzenie Intuicje wstępne Nadzieja - formy proste nieprzedmiotowości Nadzieja, powtórzenie, beznadziejność Brak nadziei - "podmiot krytyczny" i "podmiot naiwny" Beznadziejność Transgresja i "podmiot transgresyjny" Transgresja a przekroczenie Przekroczenie beznadziejności Nadzieja i przekraczanie powtórzenia Poza powtórzeniem
Uwagi końcoweDo czego przydać się może ta praca terapeucie Aneks Myślenie przeciw nadziei i nadzieja przeciw myśleniu Zamiast nadziei Czas nadziei Bibliografia Wprowadzenie
Oczekiwanie i oczekiwania Najczęściej nadzieję ujmuje się jako specyficzny rodzaj oczekiwania. Tak ujęta jest podtypem oczekiwania i przeciwstawiana jest lękowi (obawie)2. Oczekiwanie rozumiane jest tutaj, jako zwracanie się ku przyszłości, niezależnie od tego co ta przyszłość przynosi. W zależności od tego, czego podmiot się spodziewa, lub też co przewiduje, jego oczekiwanie należy ujmować jako nadzieję (spodziewa się czegoś pozytywnego), lub obawę (spodziewa się czegoś negatywnego).
Już w takim przybliżonym przedstawieniu można zobaczyć, iż w oczekiwaniu można rozpoznać dwa jego zasadnicze "momenty" krzyżujące się z podziałem dotyczącym przedmiotu oczekiwania. I tak: mamy do czynienia z przewidywaniem oraz spodziewaniem się. Rozróżnienie to dotyczy, jak można wnosić z treści określeń, stopnia kalkulacji jakiej dokonuje podmiot. Przewidywanie stanowi przykład jego aktywnego działania gdy usiłuje rozpoznać (na miarę swoich możliwości) pulę możliwych stanów rzeczy w oparciu o materiał dostarczony w przeszłości, stan teraźniejszy, oraz lepiej, lub gorzej znane mu reguły przechodzenia jednych w drugie. Przewidywanie zatem jest próbą zaprojektowania przyszłości we wszystkich jej możliwych do ogarnięcia wariantach, wraz z ich uszeregowaniem względem prawdopodobieństwa i ew. stopnia pożądania. W odróżnieniu od tego typu działalności spodziewanie się nie jest kalkulacją przewidywania, spodziewając się nie przewidujemy, ponieważ zbiór możliwych stanów rzeczy jest już wstępnie ustalony.
Gdy przewiduję czy jutro spotkam się z X, projektuję to możliwe spotkanie badając jego sposoby zaistnienia, czy to w odniesieniu do czasu, czy to w odniesieniu do miejsca (np.). Badam zatem możliwe sposoby zaistnienia, lub też nie zaistnienia takiego stanu rzeczy, że spotkam jutro X. Gdy natomiast spodziewam się spotkać jutro X, tenże stan rzeczy: spotkanie z X, w pewien określony sposób jest już przeze mnie uprzednio założone.
Stąd na przykład jeśli "spodziewam się, że jutro Cię tu spotkam" to już ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz