Egzegeza - strona 8

Wykładnia przepisów prawnych

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Marek Smolak
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1841

. WPROWADZENIE wykładnia przepisów prawnych (egzegeza prawnicza, interpretacja prawa) - zespół...

Historia państwa i prawa - wykład 2

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1134

: Accursius (zebrał glosy swoje i poprzedników w dziele pt. Glossa ordinaria). Oprócz egzegezy tekstów...

Wykład - Wyznania

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 672

analizę fragmentu Pisma Świętego, konkretnie egzegezę pierwszych wersów Księgi Rodzaju. Pojawia...

Glosatorzy

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prof. W. Dajczak
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2849

to ich `nowoczesne zastosowanie' , dopasowanie do zastanych realiów odrzucono filozoficzną egzegezę Corpus Iuris...