Efekt owczego pędu

Wykład - pojęcie popytu

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Stępniak-Kucharska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1099

zewnętrzne). Efekt Owczego Pędu - kupujemy coś, bo inni też to kupują, nie chcemy się wyróżniać. Efekt...

Rynek - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mgr Regulska
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

zmianie w zależności od zachowania się innych konsumentów. ZACHOWANIA NABYWCÓW: Efekt owczego pędu...

Popyt, prawo popytu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2730

się innych konsumentów. Możemy wyróżnić trzy rodzaje zachowań nabywców: efekt owczego pędu (efekt naśladownictwa), efekt...

Elementy teorii wyboru konsumenta

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 805

się pod wpływem subiektywnej oceny zachowania konsumentów. Te efekty to: Efekt owczego pędu - chęć upodobnienia...