Efekt brzegowy - strona 25

Losowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1764

losowych spełniający następujące dwa warunki: 1. (łączna dystrybuanta = iloczyn dystrybuant brzegowych...

Ugięcia belki - opracowanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 952

− 5) 4 − 1.805 × ( x1 − 5) 3 kinematyczne warunki brzegowe: w1 (2) = 0 → 2C1 + D1 − 80 = 0 w1 (5) = 0...

Mezopotamia fizyczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1309

w wyniku cofniecia się linii brzegowej morza. b) slajd nr.19 Na polnocy zas, gdzie opady SA wysokie...

Pytania na egzamin - Równania Maxwella

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253

)-1y(dA/dx) A=0 - warunek brzegowy Dirichleta, zerowanie składowej indukcji dA/dn -warunek brzegowy...

MOIS egzamin

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1491

efekt Rungego - na czym polega, jakie s¸ jego przyczyny. s a 7. Podaj definicj¸ funkcji sklejanych, obja...

Fale elektromagnetyczne

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2807

nie ma składowej stycznej w dowolnym punkcie powierzchni przewodzącej. To są tzw. warunki brzegowe. Mamy...

Funkcje wielu zmiennych. Różniczkowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza zespolona
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2422

(największe i najmniejsze wartości funkcji). Poszukiwanie ekstremów z uwzględnieniem punktów brzegowych zbioru...

Błędy w ocenianiu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

Błędy w ocenianiu Efekt „Halo” - jeśli podoba nam się osoba od pierwszego razu to nie widzimy...

Zależność dawka efekt - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1008

oraz prawdopodobieństwa narażenia na efekt oraz określenie faktycznej szkodliwości efektu • W toksykologii powszechnie...

Praca semestralna-pływy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Wpływ falowania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

i ukształtowania lini brzegowej. . Wody pływowowe wody na których wystepuje duzy skok plywow przybrzeżnych...