Ugięcia belki - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ugięcia belki - opracowanie - strona 1 Ugięcia belki - opracowanie - strona 2 Ugięcia belki - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ugi cia belki  Belka, jak na rysunku:    EI  2EI  1 m  2 m  2 m  3 m  2 m  25 kN/m  30 kN 40 kNm    zło ona  z  2  belek o  ró nych  sztywno ciach:  dla  belki  z  lewej  strony  EI  =  10.5 MNm2, a z  prawej 2EI (dwukrotnie wi ksza).  Metoda Clebscha  Obliczamy reakcje i wprowadzamy układy współrz dnych:    34.17  w1  x1  25 kN/m  40 kNm  60  10.83  w2  x2  30 kN   Belka z lewej:  ) 5 ( 83 . 10 ) 5 ( 2 25 ) 2 ( 2 25 ) 2 ( 17 . 34 40 ) ( 1 2 1 5 2 1 1 2 0 1 1 1 1 − × + − × + − × − − × + × = ≤ ≤ x x x x x x M x x   ) 5 ( 83 . 10 ) 5 ( 5 . 12 ) 2 ( 5 . 12 ) 2 ( 17 . 34 40 ) ( '' 1 2 1 5 2 1 1 2 0 1 1 1 1 1 − × − − × − − × + − × − × − = ≤ ≤ x x x x x x EIw x x   2 1 3 1 5 3 1 2 1 2 1 1 1 1 ) 5 ( 415 . 5 ) 5 ( 167 . 4 ) 2 ( 167 . 4 ) 2 ( 08 . 17 40 ) ( ' 1 1 − × − − × − − × + − × − × − = ≤ ≤ x x x x x C x EIw x x   3 1 4 1 5 4 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 ) 5 ( 805 . 1 ) 5 ( 042 . 1 ) 2 ( 042 . 1 ) 2 ( 695 . 5 20 ) ( 1 1 − × − − × − − × + − × − × − − + × = ≤ ≤ x x x x x D x C x EIw x x   kinematyczne warunki brzegowe:  0 80 2 0 ) 2 ( 1 1 1 = − + → = D C w   0 38 . 84 8 . 153 500 5 0 ) 5 ( 1 1 1 = + − − + → = D C w   sk d wyliczamy:  1 . 163 1 = C ,  3 . 246 1 − = D .  Obliczamy (pami taj c,  e moment był wyra ony w kNm a nie w Nm):  0235 . 0 10 5 . 10 10 3 . 246 ) 0 ( 6 3 1 1 − = × × − = = EI D w m,  00842 . 0 10 36 . 88 ) 6 ( 3 1 − = × − = = EI w m.  (z programu „statyka” ugi cie w przegubie jest 0.00839,  d wynika z zaokr gle ).  Belka z prawej:  ) 2 ( 60 30 ) ( 2 2 2 − × + × − = x x x M   ) 2 ( 60 30 ) ( '' 2 2 2 2 2 − × − × = x x x EIw   2 2 2 2 2 2 2 ) 2 ( 30 15 ) ( ' 2 − × − × + = x x C x EIw   3 2 3 2 2 2 2 2 2 ) 2 ( 10 5 ) ( 2 − ×

(…)

… enia) oraz jej schemat zast pczy:
Zaczynamy obliczenia od belki górnej: obci enie momentem zginaj cym (dzielonym przez
lokaln sztywno zginania) mo emy okre li (korzystaj c z zasady superpozycji) jako sum
momentu od poszczególnych obci e . „Id c” od lewej s to: moment skupiony, moment od
siły na podporze, moment od obci enia na wsporniku, rys.a). Mo na te zrobi to inaczej:
trapez (który potem rozbijemy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz