Zależność dawka efekt - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zależność dawka efekt - wykład - strona 1

Fragment notatki:

          Ryzyko  – ocena skutków  • Ocena skutków (ang.  Effect assessment ) - ocena wpływu wielkości   dawki oraz  prawdopodobie ństwa   narażenia na efekt oraz określenie   faktycznej szkodliwości efektu   • W toksykologii powszechnie stosuje się zależności typu dawka – efekt   (ang.  dose  – effect ) oraz dawka – odpowiedź  (ang.  dose  – response )    Zale żność dawka – efekt  • Efekt – zmiana biologiczna wywołana działaniem związku toksycznego  • Efekt może mieć charakter ilościowy i zależeć od podanej dawki  • Jeśli efekt ulega zmniejszeniu lub większeniu wraz ze wzrostem dawki, istnieje zależność  typu dawka  – efekt  • Zależność ustala się na podstawie pomiarów wielkości efektu u RÓŻNYCH osobników,  którym podano RÓŻNE dawki      Przykład: spadek masy ciała u szczurów pod wpływem substancji X      • Znajomość zależności dawka – efekt pozwala na przewidywanie jednej wielkości na  podstawie drugiej  • Znajomość przyjętej dawki pozwala przewidzieć efekt  • Znajomość efektu pozwala przewidzieć przyjętą dawkę    • Zależność dawka – efekt należy traktować z dużą ostrożnością  • Na przebieg zależności mogą mieć wpływ cechy osobnicze lub populacyjne  • Pomiar efektu w zależności od dawki jest zwykle przeprowadzany na bardzo ograniczonej  liczbie osobników          ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz