Dziesięcina - strona 10

Ustrój RP Szlacheckiej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sławomir Maszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 784

SŁAWOMIR MASZEWSKI USTRÓJ RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ OBYWATELE W połowie XVI wieku szlachta stanowiła ok. 500 tys. osób, czyli 8% społeczeństwa. Potem średnia wzrosła do ok. 10%. Ludność Rzeczypospolitej wzrosła wówczas do ok. 8 mln. Liczebność szlachty na tle innych krajów Europy wskazuje pon...

System bankowy i polityka monetarna - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

właśnie nimi płacono Kościołowi dziesięcinę. Czterdzieści futerek wiązano w grzywnę i wyraŜano nimi cenę danej rzeczy...

Historia Gospodarcza - notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Małgorzata Maria Słodowa-Hełpa
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 1715
Wyświetleń: 4858

(otrzymywanie podatków - dziesięciny, wyłączenie z płacenia podatków na wojsko) Rodzaje własności ziemskiej...

III PANSTWO FEUDALNE

Pobrań: 140
Wyświetleń: 1722

, dziesięcina(1/10 dochodów płatnika) ,biskupownica (2 miary zboża i 5 denarów od gospodarstwa chłopskiego...

Historia Instytucji Politycznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ireneusz Ciosek
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 721
Wyświetleń: 5054

obowiązek dziesięciny. Morderstwo na kapłanie karano śmiercią. Członków kleru sądzić mógł tylko sąd, któremu...

Historia kosciola katolickiego - Opactwo w Cluny

Pobrań: 119
Wyświetleń: 1687

Historia Kościoła Katolickiego – tom 2 EPOKA ŚREDNIOWIECZA 692 - 1517 Kościół na Zachodzie ostał się w okresie wędrówki ludów, mimo rozbicia struktur politycznych, społecznych i gospodarczych. Nie mógł Jednak sam nie ulec przemianom w swoje j, strukturze zewnętrznej, czego najwyraźniejszym znakiem ...

Streszczenie połowy starego testamentu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Monika Juchniewicz
 • Ikonografia chrześcijańska
Pobrań: 210
Wyświetleń: 5068

Melchizedekowi dziesięcinę. Abraham i niebo pełne gwiazd - sen Abrahama Księga Rodzaju 15,12-17 Bóg obiecuje...