Historia państwa i prawa polskiego - notatki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 847
Wyświetleń: 3311
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa polskiego - notatki - strona 1 Historia państwa i prawa polskiego - notatki - strona 2 Historia państwa i prawa polskiego - notatki - strona 3

Fragment notatki:

dr.hab Jacek Matuszewski. Notatka składa się z 117 stron.

...Pochodzenie Słowian
Najprawdopodobniej ludy słowiańskie przybyły na tereny europy falami ze stepów europy i środkowej Azji. Fale:
Ludność staroeuropejska = Wenedowie
Germanie i Bałto-Słowianie
Osiedlanie się Słowian w Europie:
1. W pierwszym przed naszą erą i drugim wieku naszej ery na ziemiach polskich osiedlili się germanie i Gotowie.
2. W dobie wielkich migracji ludów germańskich na zachód na ziemiach między Łabą a Odrą osiedlili się Słowianie(srebro łużyccy).
3. Słowianie, którzy przekroczyli Karpaty utworzyły Słowian południowo zachodnich(Czechów i Słowaków). Ci co w VII w. n.e. przekroczyli Dunaj dały początek Serbom, Chorwatom, Słoweńcom i w części Bułgarom...

...Państwo Polskie w X wieku
Na czele państwa stał Książe. Wokół niego grupowali się możni(urzędnicy), dowódcy drużyny i zarządcy grodów. Podstawową warstwą ludności pospolitej była grupa ludności podległa księciu mieli oni obowiązek:
Płacenia danin
Świadczenia w naturze i w postaci posług
Dostarczanie ludzi do straży w grodach
Naprawy grodów oraz przesiek
Noclegów oraz żywności dworowi, urzędników i sług monarchy
Drużyna – armia książęca, zapewniająca mu posłuch w społeczeństwie, i bezpieczeństwo od agresji państw zewnętrznych...

...Przedsiębiorstwa państwowe
Początkowo przedsiębiorstwa państwowe były traktowane jak urzędy, później uległy one komercjalizacji poprzez nadanie im osobowości prawnej i poddaniu zasadą gospodarki handlowej. Wśród przedsiębiorstw państwowych wyróżniano Monopole, przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną i te, które jej nie posiadały...


Historia Ustroju i Prawa Polskiego
Część I:Królestwo Polskie, Pierwsza Rzeczpospolita
Rozdział I: Narodziny Państwowości na ziemiach polskich
I. Pochodzenie Słowian
Najprawdopodobniej ludy słowiańskie przybyły na tereny europy falami ze stepów europy i środkowej Azji. Fale:
Ludność staroeuropejska = Wenedowie
Germanie i Bałto-Słowianie Osiedlanie się Słowian w Europie:
W pierwszym przed naszą erą i drugim wieku naszej ery na ziemiach polskich osiedlili się germanie i Gotowie. W dobie wielkich migracji ludów germańskich na zachód na ziemiach między Łabą a Odrą osiedlili się Słowianie(srebro łużyccy).
Słowianie, którzy przekroczyli Karpaty utworzyły Słowian południowo zachodnich(Czechów i Słowaków). Ci co w VII w. n.e. przekroczyli Dunaj dały początek Serbom, Chorwatom, Słoweńcom i w części Bułgarom.
II. Ustrój rodowo plemienny
Ród - zespól rodzin połączonych więzami pokrewieństwa i tworzył całość osadniczą(zamieszkiwał jedną osadę) i gospodarczą(prowadził wspólną gospodarkę).
Plemiona - zjednoczone rody
Naczelnik - przywódca plemienia, który wraz z Starszyzną rodowo-plemienną gromadzili bogactwa z łupów wojennych, dochody z handlu, oraz zyski z pracy niewolników. Dominowała gospodarka wypaleniskowa, lecz pojawienie się niewolników spowodowało pierwszy podział społeczny i raz z wzrostem wymiany umocniły wartość prywatną, oraz przyspieszyły zróżnicowanie społeczne a szczególności wyodrębnienie się starszyzny rodowo plemiennej w organ dziedziczny.
Zachwianie się struktury rodowej spowodowały wędrówki ludów => zasępienie więzi pochodzenia na więź sąsiedzką. Duże znacznie miało też powstanie Orki Sprzężonej, która zwiększyła plony i stabilizacje terenów upraw i zwiększenie areału rolnego. Wielkie plemiona - połączone plemiona III. Wspólnota terytorialna
Opole - wspólnota terytorialna oparta na więzi sąsiedzkiej (ok. 300 km2)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz