Dzierżenie prawo rzymskie - strona 4

Nabycie własności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

w dzierżenie osobie trzeciej nie niweczy ciągłości posiadania jako niezbędnego warunku zasiedzenia. Tempus...

Zobowiązania i spadki - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

swoje wierzytelności pożytkami z danej rzeczy zastaw z dzierżeniem - przenosił na wierzyciela prawo rzeczowe...

Kontrakty konsensualne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

się co do towaru i ceny. Była to podstawowa zasada wolności handlu od której prawo rzymskie odstąpiło...

Zmiany w prawie majątkowym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

, nie tylko tego który dokonał wyzucia.) → tam gdzie słabsze były wpływy prawa rzymskiego trudniej też było oddzielić proces...

Ustrój społeczny despotii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

żołnierze - za zasługi dostawali ziemie i przywileje, w Mezopotamii otrzymywali w dzierżenie ilkum - grunt...