Zmiany w prawie majątkowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiany w prawie majątkowym - strona 1 Zmiany w prawie majątkowym - strona 2 Zmiany w prawie majątkowym - strona 3

Fragment notatki:


ZMIANY W PRAWIE MAJĄTKOWYM Pojęcie i zakres posiadania. Rozróżnienie własności (prawny tytułu do rzeczy) i posiadania (faktycznego władztwa nad rzeczą) poprzez wyodrębnienie procesu posesoryjnego od petytoryjnego dokonanego dzięki przejęciu interdyktów posesoryjnych i skarg z prawa kanonicznego (tzw. skarga spoliacyjna ze zboru Pseudo-Izydora przyznawała biskupowi wyzutemu z majątku i urzędu na skutek wniesionej przeciw niemu skargi karnej możność domagania się najpierw przywrócenia utraconego gwałtem posiadania → z czasem rozszerzane na innych duchownych, a potem i osoby świecie, dotyczyła też każdego posiadacza dóbr, nie tylko tego który dokonał wyzucia.) → tam gdzie słabsze były wpływy prawa rzymskiego trudniej też było oddzielić proces posesoryjny od elementu badania tytułu prawnego. Rozszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego posiadania → rozwinięciem doktryny jednoczesnego posiadania animo od posiadania corpore była teoria posiadania praw i posiadania rzeczy. Posiadanie praw prawu rzymskiemu nie było znane (jedynie u Justyniana posiadanie służebności określane było „jakby posiadaniem”). → posiadanie prawa ( possessio iuris ), czyli posiadanie w zakresie jakiegoś prawa, nie tylko rzeczowego czy obligacyjnego, ale również praw o charakterze niemajątkowym , jak praw familijnych, funkcji, godności, urzędów, tytułów honorowych (szczególnie licznych w czasach feudalizmu). Do tej grupy zaliczano też uprawnienia Kościoła do różnych dochodów (beneficja, dziesięciny) oraz prawa osób/instytucji wobec Kościoła (prawa patronatu jak prawo prezenty - prawo przedstawienia kandydata na wakujące stanowisko kościelne) Przemiany własności feudalnej. Prawo pana zwierzchniego do pewnych opłat czy działań (retrakt) → Monarchowie propagowali zasadę, że król jest właścicielem zwierzchnim całej ziemi w kraju , co dawało mu tytuł do pobierania opłat przy alienacji i spadkobraniu ziemi → tam gdzie prawo rzymskiego miało silne wpływy (i występowała przeważnie własność alodialna) spotkało się to z opozycją (min. płd. Francji gdzie ordonans króla ogłaszający, że wszystkie ziemie muszą mieć swojego pana zwierzchniego spotkał się z opozycją i tezą przeciwną, że wszelka własność jest wolna, o ile pan zwierzchni nie wykaże tytułu) Polska - na ogół utrzymała się własność alodialna, tylko na wschodnich kresach zachowały się formy zbliżone do lenn. Własność bezwarunkowa umacniała szlachtę, dlatego w XVI w wydawane były konstytucje zakazujące królowi przekształcania królewszczyzn w lenna. Stopniowo zanikały też regalia. Prawa chłopów do ziemi - zależny od stopnia feudalnej zależność. Tam gdzie byli osobiście wolni ( Europa Zachodnia ), a ziemię dostawali z nadań ich własność zbliżona była do własności użytkowej (ale świadczenia były dowolnie rozszerzane) → dziedziczne prawa chłopa do gruntu nazywano

(…)

… wkładu (sumy komandytowej), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wszyscy uczestnicy odpowiadali tylko swoim wkładem.
Depozyt (w Polsce zwany wierną ręką, pokładem) - powierzenie pewnej osobie przechowania rzeczy ruchomej lub nieruchomej z obowiązkiem zwrotu w nieuszczuplonym stanie. Sekwestr - szczególny rodzaj, w przypadku rzeczy spornej.
Dziedziczenie ustawowe i testamentowe. powoli…
… instytucji cesji (cedent na cesjonariusza)  instytucja skryptu dłużnego na rzecz osoby trzeciej, a z czasem na okaziciela w formie weksli (np. złożone pieniądze u bankiera w jednym mieście, oddawane w drugim) → w ten sposób weksel nabierał charakteru papieru wartościowego.
Umowy:
Kupno-sprzedaż Darowizna - przysporzenie majątkowe na rzecz innej osoby nieodpłatnie, bez warunku świadczenia wzajemnego Z najmu…
…) ze względu na rozluźnienie stosunku między wasalem a seniorem, zmianę charakteru obowiązków, potrzebami ekonomicznymi → upowszechnienie longobardzkiego systemu dziedziczenia lenn (Libri Freudorum) - dopuszczenie podzielności lenn i krewnych bocznych oraz kobiet.
Fideikomisy familijne - odrębne zasady sukcesji regulowane w aktach fundacyjnych, z reguły sukcesja jednostkowa z prawem primogenitury
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz