Dzierżenie a posiadanie zależne - strona 5

Zobowiązania i spadki - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

swoje wierzytelności pożytkami z danej rzeczy zastaw z dzierżeniem - przenosił na wierzyciela prawo rzeczowe...

Przestępstwa i wykroczenia akcyzowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1078

posiadania na inny podmiot, o ile oczywiście z tą czynnością będzie się wiązać obowiązek podatkowy w podatku...

Ustrój społeczny despotii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

żołnierze - za zasługi dostawali ziemie i przywileje, w Mezopotamii otrzymywali w dzierżenie ilkum - grunt...

Kontrakty konsensualne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

spokojnego posiadania jakiejś rzeczy na drugą stronę zwaną kupującym (emptor), ta zaś zobowiązywała...

NABYCIE WŁASNOŚCI - nabywca własności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

zaakceptowano także traditio brevi manum, bo rzecz jest, znajduje się w posiadaniu zależnym/dzierżeniu nabywcy...

Kontrakty realne (rzeczowe).

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1477

z powrotem prawo własności na poprzedniego właściciela . Przy pignus- przynosi jedynie posiadanie...

Zmiany w prawie majątkowym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

ZMIANY W PRAWIE MAJĄTKOWYM Pojęcie i zakres posiadania. Rozróżnienie własności (prawny tytułu...