Kontakt przechowania, depozytariusz - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontakt przechowania, depozytariusz - omówienie - strona 1 Kontakt przechowania, depozytariusz - omówienie - strona 2 Kontakt przechowania, depozytariusz - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Kontrakty realne(rzeczowe)
Dochodzą do skutku re= wręczenie pewnej rzeczy jednej stronie przez drugą.
Należą do nich:
MUTUUM- pożyczka,
FIDUCIA- z umowy powierniczej Wymagane jest porozumienie stron, również
COMMODATUM- użyczenie realne wręczenie przedmiotu umowy= Wyposażało
DEPOSITUM- przechowanie ją w zaskarżalność, stanowi podstawę causa civilis
PIGNUS- zastaw ręczny. I nadaje umowie charakter kontraktu
Istniejące różnice.
Np. przy mutuum dłużnik staje się bezwarunkowo właścicielem przedmiotu pożyczki. Przy fiducji- odbiorca nabywa prawo własności na przedmiocie umowy, ale zawarunkowane-bo przenosi on później z powrotem prawo własności na poprzedniego właściciela . Przy pignus- przynosi jedynie posiadanie. Przy commodatum i depositum= realne dzierżenie( detencję). ZE WZGLĘDU NA SANKCJĘ:
MUTUUM- kontrakt stricti iuris
POZOSTAŁE= contractus bonae fidei
Mutuum( pożyczka)- to kontrakt realny, oddawca własności przenosi oznaczoną ilość rzeczy zamiennych na odbiorcę, który zobowiązuję się zwrócić rzeczy tej samej ilości i jakości w oznaczonym czasie. Istotny element= wręczenie rzeczy, warunki:
-Musi opierać się na mutui datio- przeniesienie własności przedmiotu pożyczki z majątku wierzyciela dłużnika.
-Za przedmiot= rzeczy zamienne= oznaczone wagą, liczbą lub miarą.
Multi datio- przez realne oddanie rzeczy.= w drodze tradycji( wręczenie rzeczywiste)
Wyjątki kiedy odbywa się to bez realnego wręczenia rzeczy:
-Traditio ficta- ( wręczenie symboliczne). Gdy wierzyciel nie wręczał bezpośrednio dłużnikowi przedmiotu pożyczki, a tylko upoważniał go za pomocą określonych środków do podjęcia owego przedmiotu(np. wręczenie kluczy do klasy)
-Traditio brevi manu- udzielający pożyczki zezwala aby przyszły dłużnik zachował rzeczy, które już posiada z jakiegokolwiek innego tytułu, tytułem pożyczki.Np. Deponent pozwala, aby depozytariusz tytułem pożyczki zachował rzecz.(contractus mohatrae)
MOŻNA NABYĆ PRZEZ ZASTĘPCĘ= Kontrakt pożyczki dochodzący do skutku przez tradycje też może być zawarty przez ZASTĘPCĘ.
Udzielający pożyczki= Musi być właścicielem przedmiotu, posiadać zdolność pozbycia się go- alienowania.
Umowa o udzielenie pożyczki= (pactum de mutuo dando vel accipiendo)= Nie rodzi kontraktu pożyczki, ponieważ konieczna jest ważna umowa co do zwrotu przedmiotu pożyczki przez dłużnika.
Dłużnik- musi mieć zdolność do zobowiązania się ze skutkiem prawnym.
Przedmiot pożyczki= rzeczy dające się określić -

(…)

…, użyczenia i zastawu- wprowadza się specjalne powództwa dobrej wiary. W prawie cywilnym( in ius conceptae)
Przechowanie(depozyt)-ACTIO DEPOSITI
Użyczenie=ACTIO COMMODATI
Zastaw= ACTIO PIGNERATICIA
Zanika fiduicja= gdy wychodzi z użycia mancypacja i in iure cessio. Justynian skreśla w części tą instytucje i zastąpił ją przez zastaw ręczny-pignus.( realne zabezpieczenie wierzytelności)
Depositum(Kontrakt…
…, gdyż stała się podstawą późniejszych aktów prawnych i kontraktów.
2 elementy:
Obiektywny- przeniesienie prawa własności za pomocą mancypacji lub in iure cessio
Subiektywnym-zgodna wola stron w kierunku przeniesienia z powrotem na alienującego własności przez nabywcę- gdy zaistnieją oznaczone w umowie warunki.
Na początku fiducia nie rodziła skutków prawnych. - nie można było zmusić nabywcę do oddania…
…-dla zabezpieczenia wierzytelności= zrealizowania zastawu. Dłużnik daje zabezpieczenie, że zwróci pożyczkę przenosi na wierzyciela w drodze mancypacji lub in iure cessio własność przedmiotu( fiduicjarnie)= z równoczesną umową zobowiązującą wierzyciela do powtórnego przeniesienia własności na dłużnika, gdy ten zwróci dług.
2.Fiduicia cum amico contracta- umowa powiernicza aby wyświadczyć pewną usługę przyjacielską…
…. (detentio)= miał ją we władaniu, ale w imieniu oddawcy depozytu(deponenta) = Nie rozporządza:
-ani środkami prawnymi służącymi do ochrony prawa własności
-ani interdyktami posesoryjnymi.
Obowiązki depozytariusza:
bezpłatnie przechowywać przedmiot.
Zwrócić depozyt wraz ze wszystkimi przynależnościami na każde doczesne żądanie deponenta- nawet gdyby wcześniej umówiono się na czas trwania depozytu! Depozyt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz