Działalność maklerska - strona 9

Krótka sprzedaż akcji-wady i zalety

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

i warunków pożyczania papierów wartościowych z udziałem domów maklerskich, banków prowadzących działalność...

Bankowość - pojęcia, wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Miklaszewska
 • Bankowość
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 2779

) prowadzenie emisji nowych papierów wartościowych działalność maklerska zarządzanie aktywami powierzonymi...

Prawo dewizowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 980

regulowanych, obowiązani są korzystać z pośrednictwa podmiotów prowadzących działalność maklerską...

Zarządzanie podatkami - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Maria Jankowska
 • Zarządzanie podatkami
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2114

, oraz do domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską i towarzystw funduszy inwestycyjnych. Art...

Rynki kapitałowe - wykład

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1666

, maklerzy oraz doradcy inwestycyjni W Polsce działalność maklerska może być prowadzona wyłącznie...

Sprawozdawczość

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Monika Paradowska
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2058

jest działalność maklerska, dodatkowo po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego, szczególne zasady...

Giełdy i papiery wartościowe

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • doc. dr Dariusz Fatuła
 • Międzynarodowe prawo publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3556

pieniężnych, udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Przez nowe przepisy Komisja...

Rynek finansowy

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 5614

Wartościowych ) Domy Maklerskie Aby prowadzić działalność maklerską , należy uzyskać zezwolenie Komisji Papierów...