Działalność maklerska - strona 6

Identyfikacja SJB - omówienie metody

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Ewa Łączek-Tarazewicz
 • Marketing w usługach finansowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1365

SJB może być działalność kredytowa, depozytowa, działalność maklerska itp. 2.2.3. Ocena portfelu usług...

Rynek papierów wartościowych 2

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050

inwestycyjny bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską, który posiada...

Papiery wartościowe - pojęcie, zakres, systematyka i źródła

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jan Mojak
 • Prawo papierów wartościowych
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3150

PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1. Prawo papierów wartościowych - pojęcie, zakres, systematyka i źródła Prawo papierów wartościowych stanowi dział prawa, zawierający ogół regulacji dotyczących emisji i obrotu papierami wartościowymi oraz zasad realizacji praw wynikających z papierów wartościowych. ...

Wykład - giełda

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1400

do prowadzenia działalności maklerskiej. Ingerencja państwa jest znacznie większa, ten model...

PODZIAŁ RYNKU KAPITAŁOWEGO

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1239

Wartościowych w Warszawie może zostać podmiot gospodarczy prowadzący działalność maklerską (dom maklerski...

Papiery wartościowe - omówienie - Instytucje prawa wekslowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1. Prawo papierów wartościowych - pojęcie, zakres, systematyka i źródła Prawo papierów wartościowych stanowi dział prawa, zawierający ogół regulacji dotyczących emisji i obrotu papierami wartościowymi oraz zasad realizacji praw wynikających z papierów wartościowych. Dz...