Dystrybuanta - strona 5

Statystyka - wykład 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

zmiennych losowych typu ciągłego dotyczą zbieżności ciągu dystrybuant zmiennych losowych Twierdzenie de...

Zmienne losowe dwuwymiarowe.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Józef Czaja
 • Geomatyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1981

nazywamy dwuwymiarową zmienną losową lub dwuwymiarowym wektorem losowym. Dystrybuantą dwuwymiarowej...

Statystyka - prawdopodobienstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 525

: Rozkład prawdopodobieństwa: P(X=xi)=pi Dystrybuanta: F(X)=P(X

Statystyka Pawełek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Barbara Pawełek
 • Statystyka
Pobrań: 2408
Wyświetleń: 4172

, rozkład prawdopodobieństwa, dystrybuanta,...

Statystyka - wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alicja Byrska-Rąpała
 • Statystyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2072

, obserwacje próby, dolna granica przedziału, wartość dystrybuanty, szerokość, liczebność przedziałów, krzywa...

Losowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1764

. Matematyczny model wnioskowania statystycznego Definicja próby losowej prostej. Niech oznacza dystrybuantę...

Prawdopodobieństwo - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539

: Rozkład prawdopodobieństwa: P(X=xi)=pi Dystrybuanta: F(X)=P(X

Twierdzenia graniczne

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1575

- są to twierdzenia graniczne, w których bada się zbieżność ciągu dystrybuant. Twierdzenia graniczne lokalne...

Badanie procesu odnowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1337

twierdzenie odnowy). Jeżeli czas życia obiektu jest zmienną losową o dystrybuancie i skończonej wartości...