Dystrybuanta - strona 4

Zmienne losowe i ich rozkłady

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

A lub recesywny a. Zad. 2. Dla rozkładów z zadania 1 oblicz wartości dystrybuanty, wartość oczekiwaną, wariancję...

Chwile uszkodzeń - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1029

samym rozkładzie prawdopodobieństwa określonym dystrybuantą , i dla wszystkich są jednakowe i wynoszą...

Statystyka - pytanie 67

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

gęstości i dystrybuanta zostały stablicowane. Inne rozkłady normalne są prostymi transformacjami rozkładu...

Statystyka - pytanie 75

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

gęstości i dystrybuanta zostały stablicowane. Inne rozkłady normalne są prostymi transformacjami rozkładu...

Zdefiniowane funkcje - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 539

, determinując tym samym postać pozostałych funkcji. Poprzez dystrybuantę wyrazić je można jako: Poprzez gęstość...

Wielowymiarowe zmienne losowe

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
 • Geomatyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183

losową, bądź wektorem losowym. Dystrybuantą n-wymiarowej zmiennej losowej nazywamy funkcję n-zmiennych...

Testy nieparametryczne, testy zgodności

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz
 • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1484

nieparametrycznych. Test χ2 Pearsona. Populacja generalna ma dowolny rozkład o dystrybuancie naleŜącej do zbioru...

Finanse - egzamin - Prognoza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Jurkiewicz
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1974

całek metodą MC Metodzie reprezentacyjnej Kryptografii Metoda odwracania dystrybuanty: Wykorzystuje...