Dyssypacja - strona 4

Wykład (7)

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

plastycznych. Bilans ten powinien być dodatni aby umożliwić pewną dyssypację mocy w przegubach plastycznych...

Ekologiczne aspekty eksploatacji maszyn

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy eksploatacji i remontów maszyn
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1358

  1  EKOLOGICZNE ASPEKTY EKSPLOATACJI MASZYN  10.1.  Problematyka ekologiczna we wzajemnych relacjach społeczeństwo-przemysł-człowiek  Od wybuchu pierwszych bomb atomowych (sierpień 1945), który uświadomił ludzkości ich  niszczycielską  moc  i  rozmiary  skaŜenia  promieniotwórczego, niepostrzeŜe...

Metabolizm lipidow i sterydow

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Kamila Stach
Pobrań: 994
Wyświetleń: 3059

jako przenośnik protonów, powodując dyssypację potencjału elektrochemicznego istniejącego w poprzek błony...

Podstawy eksploatacji technicznej - wykłady

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5138

mocy (dyssypację). Najkorzystniejsze smarowanie uzyskuje się dzięki środkom smarnym płynnym...

Badanie drgań swobodnych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Waldemar Samborski
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1547

, jak wiadomo, taka sytuacja na skutek oporów ruchu nie występuje, czyli ma miejsce rozpraszanie (dyssypacja...

Eksploatacja i remonty maszyn

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy eksploatacji i remontów maszyn
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1547

Na jakich założeniach bazują statystyczne, techniczne i statystyczno-ekonomiczne met o dy planowania zapasów? Metody statystyczne bazują na założeniu, że procesy eksploatacyjne powtarzają się cyklicznie. Metody techniczne bazują na obliczaniu wskaźników zapasów na podstawie technicznych charakte...