Dynamika ruchu postępowego- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamika ruchu postępowego- wykład 2 - strona 1 Dynamika ruchu postępowego- wykład 2 - strona 2 Dynamika ruchu postępowego- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Dynamika ruchu postępowego
Zasady dynamiki - prawa ruchu
I Prawo Newtona - zasada bezwładności - ciało, które nie jest poddane działaniu żadnej siły, albo poddane jest działaniu sił równoważących się, pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem prostoliniowym. Ruch ciała swobodnego to jest pozbawionego oddziaływań zewnętrznych to ruch bezwładny.
Bezwładność - to właściwość ciała decydująca o tym, że ciało bez działania sił nie może zmienić ani kierunku, ani wartości swojej prędkości. Miarą właściwości bezwładności i grawitacyjnych ciała jest jego masa, która jest wielkością addytywnego w mechanice klasycznej masa nie zależy od prędkości ciała. Obowiązuje również zasada zachowania masy - masa odosobnionego układu ciał lub punktów materialnych nie zmienia się przy dowolnych zachodzących w nim procesach. W prawach Newtona masa ciała nazywa się masą bezwładności. Natomiast masa występująca w prawie ciążenia powszechnego charakteryzuje jego własności grawitacyjne to masa grawitacyjna. Masa bezwładna i grawitacyjna dla dowolnie dobranego ciała są sobie równe i związane z siłą ciężkości - ciężarem G zależnością m=G/g, gdzie g - przyśpieszenie grawitacyjne.
gdzie: (ro) - gęstość ciała, V - objętość
Inercyjny układ odniesienia - w mechanice klasycznej to taki układ, w których spełniona jest zasada bezwładności i prędkości światła w próżni jest siłą uniwersalną. Z dość dużą dokładnością przyjmuje się, że układ heliocentryczny jest układem inercyjnym i każdy układ pozostający w spoczynku lub poruszający się jednostajnie prostoliniowo względem dowolnego układu odniesienia jest także inercyjny. Natomiast układ poruszający się ruchem przyśpieszonym jest nieinercyjny.
Układ odosobniony lub zamknięty- układ ciał lub punktów materialnych nie poddany działaniu żadnych sił zewnętrznych lub wszystkie działające na nie siły pochodzące od ciał zewnętrznych równoważa się.
II Zasada dynamiki Newtona - podstawowe prawo dynamiki :
Pęd (p) - to iloczyn masy ciała (m - skalar) i jego prędkości (v - wektor)  p=mv
Wielkości skalarne (mają tylko liczbę) - np. masa, temperatura, napięcie itd.
Wielkości wektorowe - poza liczbą mają punkt przyłożenia, zwrot np. prędkość, pęd moment pędu (kręt), moment siły, moment bezwładności ciała itd.
Pochodna pędu p punktu materialnego lub układu punktów materialnych względem czasu w odniesieniu do inercjalnego układu odniesienia jest równa sile wypadkowej F wszystkich sił zewnętrznych działających na układ dla m=const oraz gdzie

(…)

… B znajdujące się w środku okręgu, wywierające sile F - dośrodkową. Skierowana jest ona do środka okręgu, równa F=ma przy czym Na ciało B natomiast działa siła , równa liczbowo sile F lecz skierowana od środka okręgu do ciała A - siła odśrodkowa. Wzajemne oddziaływania między nimi odbywają się za pośrednictwem więzów z drugiej i trzeciej zasady Newtona wynika zasada zachowania pędu układu…
… lub śmigła helikoptera. Śruba odrzuca wodę do tyłu, a statek porusza się do przodu.
Istnieją trzy najogólniejsze zasady zachowanie spełnione we wszystkich procesach fizycznych.
Wynikają one z podstawowych właściwości symetrii przestrzeni i czasu są to zasada zachowania pędu, momentu pędu i energii.
Moment siły, moment pędu
Na punkt materialny P o masie m działa siła F, r jest promieniem wodzącym…
… od osi. Momenty bezwładności ciała względem osi prostokątnego układu współrzędnych są równe.
- masa, gęstość, objętość ciała
x, y, z - współrzędne elementu ciała o objętości dV i masie dm
Tw. Steinera
Moment bezwładności ciała względem dowolnej osi a równa się sumie momentu bezwładności tego ciała względem osi a, równoległej do osi a i przechodzącej przez środek masy ciała oraz iloczyn masy ciał m…
… prostej określającej wybraną oś
Zasada zachowanie energii
Energia jest to jedyna miara różnych postaci ruchu. Energia jest wielkością skalarną służąca ocenie ilościowej różnych jakościowo postaci ruchów. Wprowadzone są odpowiadające im różne postacie energii: mechaniczna, chemiczna, jądrowa itd.
W dowolnych procesach zachodzących w układzie odosobnionym (energia w żadnej postaci nie przenika do układu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz