Dyfuzja kulturowa - strona 2

note /search

Różnorodność kulturowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1876

, dlatego jesteśmy skłonni wierzyć w jednolitość zachowania ludzkiego Ta dyfuzja kulturowa utrudniła nam poważne...

Tworzenie kultury - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

dyfuzja kulturowa pomiędzy istniejącymi niezależnie od siebie językami. Dobrym przykładem jest masowe...

Socjalizacja a wychowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Socjologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2037

), liczebność populacji, zmiany technologiczne, dyfuzję kulturową, nowe idee, konflikt społ. ...

Prognozy ludnościowe - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Elementy statystyki i demografii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1372

dyfuzji kulturowej * zmniejszanie umieralnosci niemowlecej * coraz lepsze wyksztalcenie * od trzech...

Uniwersalia kulturowe - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

. Mówimy w tym drugim przypadku o dyfuzji kulturowej, a jej rezultaty to w ścisłym słowa znaczeniu nie tyle...