Dyferencjacja - strona 17

Zarządzanie Strategiczne

 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
 • dr Jerzy Kowalski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1687

zmian w technologii wytwarzania i komercjalizacji naszych produktów Stopień dyferencjacji (zróżnicowania...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 3

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 728

: Charakter dynamiczny i ulegający stałym przeobrażeniom Dyferencjacji - wyodrębnianie się z gałęzi praw...

Przeciwdziałanie bezrobociu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 574

. W układzie mniejszych jednostek - gmin, dyferencjacja jest znacznie większa. Istotna...

Wykład - sounds and society

 • Uniwersytet Warszawski
 • Muzykologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

w taki sam sposób jak pojedynczy organizm. Co więcej, koncepcja dyferencjacji była ściśle związana, jak pokazali to również Darwin...

Zarządzanie strategiczne - definicja i teoria

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1337

Zarządzanie strategiczne w/g definicji Gryfina: Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie skierowanych na zasady organizacji ludzkie, rzeczowe i informacyjne, podejmowanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji sprawnie i skutecznie...

Socjologia - wykłady - Superkultura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab Andrzej Słaboń
 • Socjologia
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 3094

, religia. Przejście do ponowoczesności: Dyferencjacja społeczna. Kolizja norm i wartości reprentowanych...

Funkcje i gwarancje konstytucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2380

z rozszerzaniem się zakresu ich zadań oraz dyferencjacją organizacyjnych form ich działalności. Funkcja...