Drzeworyt - strona 4

Historia książki - wykład 8

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
  • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847

. Ukazują się specjalnie drukowane pisma drukarskie. Techniki drukarskie do zdobień - drzeworyt (technika...

Kierunki literackie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560

średniowiecznej, drzeworycie, prymitywizmie, mistycyzmie, ludowości, alogiczności Członkowie: E Heckel, O. Muller...

Ekspresjonizm

Pobrań: 154
Wyświetleń: 2695

przeżyć wewn. i spotęgowania siły wyrazu (ekspresji). Rozwinęła się grafika (zwł. drzeworyt). Ośrodkiem...

Rozwój pisma - oprsacowanie

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Zbigniew Bajka
  • Historia prasy, radia i TV
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1855

, w Japonii i Chinach, druk najpierw miał formę drzeworytu, przy czym odbitki wykonywano nie poprzez docisk...